Please enter a search term:

  • Moln

    Internetbaserade tjänster som tillhandahåller lagring, datorkraft och programvarulösningar. De gör det möjligt för användare att få tillgång till resurser utan att äga egen hårdvara eller infrastruktur.

Våra molnprodukter

Rancher

Ranchers molnlösningar gör att ditt företag kan reagera snabbt på förändringar och effektivt anpassa resurser till förändrade krav.

Upptäck Rancher
Webbhotell

Med DevOps förkortar du utvecklingscyklerna, möjliggör kontinuerlig integration och leverans och får ut produkter och tjänster på marknaden snabbare.

Upptäck nu
Docker

Docker gör det möjligt att använda systemresurser mer effektivt, så att applikationer kan driftsättas och skalas snabbare samtidigt som driftskostnaderna minskar.

Upptäck Docker
DevOps

Våra webbhotellslösningar bygger på en modern och kraftfull infrastruktur som är utformad för att tillgodose behoven hos B2B-företag i alla storlekar.

Upptäck DevOps
Säkerhetskopiering

Skydda dina värdefulla affärsdata från förlust på grund av mänskliga misstag, systemfel eller cyberattacker med våra skräddarsydda backup-lösningar.

Upptäck nu
DNS

Våra DNS-lösningar ger snabb och tillförlitlig åtkomst till dina webbtjänster och applikationer för att optimera användarupplevelsen och affärskontinuiteten.

Upptäck DNA
Domän

Att välja rätt domännamn är avgörande för hur framgångsrikt ditt företag blir på Internet.

Upptäck nu
SSL-certifikat

SSL-certifikat garanterar en säker anslutning och skyddar kunddata. Detta främjar förtroendet och trovärdigheten för ditt varumärke och ökar kundlojaliteten.

Upptäck nu
Amazon AWS

Med Amazon AWS kan du snabbt anpassa dina IT-resurser till växande krav utan att behöva investera i dyr hårdvara. Det gör ditt företag flexibelt och konkurrenskraftigt.

Upptäck nu
Kubernetes

Kubernetes automatiserar och optimerar infrastrukturer, vilket gör att applikationer kan driftsättas snabbare och ger företag konkurrensfördelar.

Upptäck Kubernetes
Google moln

Anpassa IT-resurserna efter verksamhetens behov för att spara kostnader och öka prestandan.

Upptäck nu
Traefik

Med Traefik kan du dynamiskt anpassa din infrastruktur till föränderliga arbetsbelastningar, öka effektiviteten och säkerställa optimal prestanda för dina applikationer.

Upptäck Traefik
Microsoft Azure

Microsoft Azure anpassar sig till ditt företags tillväxt, gör det möjligt att snabbt tillhandahålla nya resurser och främjar integrationen av olika applikationer och tjänster.

Upptäck nu
VMWare

Med VMWare kan du dynamiskt anpassa din IT-infrastruktur för att snabbt reagera på förändrade affärsbehov. Skala enkelt resurserna efter behov.

Upptäck VMWare
Cloudflare

Cloudflare skyddar dina webbapplikationer från säkerhetshot som DDoS-attacker och tillhandahåller en tillförlitlig brandvägg för webbapplikationer för ett heltäckande skydd.

Upptäck Cloudflare
Dell

Dells molnlösningar gör det enkelt att anpassa sig till dina växande affärsbehov och ger flexibilitet i hanteringen av resurser och arbetsbelastningar.

Upptäck Dell
Synology

Dells molnlösningar gör det enkelt att anpassa sig till dina växande affärsbehov och ger flexibilitet i hanteringen av resurser och arbetsbelastningar.

Upptäck Synology
Gitea

Fri mjukvarulösning utvecklad i Go (Git-tjänst) som tillhandahåller en värdbaserad plattform för mjukvaruutveckling.

Upptäck Gitea

Tillämpningsområden för användning av molnlösningar

  • Datalagring och säkerhetskopiering

Molnlösningar används ofta för datalagring. De erbjuder ett skalbart sätt att lagra data online som kan nås var som helst. De är också användbara för säkerhetskopiering av data och katastrofåterställning, eftersom de gör det möjligt att göra regelbundna säkerhetskopior och lagra data på annan plats.

  • Infrastruktur som tjänst (IaaS)

Molnlösningar gör det möjligt för företag att hyra IT-infrastruktur, t.ex. servrar, nätverk och lagring, som en tjänst. Denna flexibilitet gör att man slipper ansträngningarna och kostnaderna för att köpa och underhålla sin egen hårdvara.

  • Programvara som tjänst (SaaS)

Cloud Computing-plattformar gör det möjligt för företag att få tillgång till programvaror via internet. Istället för att installera programvara på enskilda datorer kan företag använda SaaS-modeller för att få tillgång till applikationer som finns på molnservrar. Exempel är Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce m.fl.

  • Analys av stora datamängder

Molnteknik gör det möjligt att bearbeta och analysera stora mängder data. Big Data-plattformar som körs i molnet kan samla in, lagra och analysera stora mängder data för att få värdefulla insikter. Sådana analyser kan användas inom många områden, t.ex. marknadsföring, produktutveckling, forskning och utveckling och många andra