Please enter a search term:

 • SSL-certifikat

  SSL-certifikat från mprofi AG: Skydda ditt B2B-företag och stärk kundernas förtroende i den digitala världen.

  Detaljerat här i korthet:

SSL-certifikat: säkerhet och förtroende för företag

I dagens digitala värld är datasäkerhet och sekretess avgörande för B2B-företagens framgång. mprofi AG är ett välrenommerat konsult- och tjänsteföretag som specialiserat sig på att stödja B2B-företag i deras digitala omvandling. Vi erbjuder vår expertis, våra tjänster och produkter för att optimera din digitala närvaro och hålla dina data säkra. I detta sammanhang är SSL-certifikat en viktig del av våra lösningar för att ge era kunder säkerhet och förtroende.

Vad är SSL-certifikat?

SSL-certifikat (Secure Socket Layer) är digitala certifikat som bekräftar en webbplats äkthet och upprättar en krypterad anslutning mellan webbservern och användarens webbläsare. De är avgörande för att skydda känsliga uppgifter som kreditkortsinformation, lösenord och personlig information som utbyts mellan de två parterna. SSL-certifikat är särskilt viktiga för B2B-företag eftersom de säkerställer affärstransaktioner, konfidentiell kommunikation och skydd av kundinformation.


Betydelsen av SSL-certifikat för B2B-företag kan inte överskattas. De ger inte bara säkerhet och dataskydd, de erbjuder också många andra fördelar:

 • Skapa förtroende: SSL-certifikat signalerar till kunderna att du bryr dig om deras säkerhet och skyddet av deras data. Detta främjar förtroendet och trovärdigheten för ditt varumärke.
 • Fördelar för SEO: Google och andra sökmotorer prioriterar webbplatser med SSL-certifikat i sina sökresultat. Detta förbättrar synligheten för ditt företag och ökar sannolikheten för att potentiella kunder ska hitta din webbplats.
 • GDPR-efterlevnad: Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att företag vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. SSL-certifikat hjälper dig att uppfylla dessa krav.
 • Minskning av säkerhetsöverträdelser: SSL-certifikat skyddar din webbplats från man-in-the-middle-attacker och andra cyberhot som kan skada ditt företags rykte och kundrelationer.

mprofi AG erbjuder ett brett utbud av SSL-certifikatlösningar för att uppfylla de olika kraven hos B2B-företag. Dessa inkluderar

 • Domänvalidering (DV): Dessa SSL-certifikat ger grundläggande kryptering och autentisering av domänen. De går snabbt att utfärda och är lämpliga för mindre webbplatser och bloggar.
 • Validering av organisation (OV): OV SSL-certifikat ger avancerad autentisering och verifierar identiteten hos den organisation som driver webbplatsen. De är ett bra val för medelstora B2B-företag som vill säkerställa en högre nivå av förtroende och säkerhet.
 • Extended Validation (EV): EV SSL-certifikat är den mest omfattande SSL-lösningen och kräver rigorös verifiering av företagets identitet och verksamhet. De är särskilt lämpliga för stora B2B-företag och de som bearbetar onlinetransaktioner eller hanterar känsliga kunddata.
 • Wildcard SSL-certifikat: Med dessa certifikat kan du säkra ett obegränsat antal underdomäner under en enda domän. De är idealiska för B2B-företag med flera underdomäner som alla behöver skyddas.
 • SSL-certifikat för flera domäner: Med dessa certifikat kan du säkra flera domäner och underdomäner med ett enda SSL-certifikat. Det är en kostnadseffektiv lösning för företag som har flera webbplatser.

mprofi AG stöder B2B-företag i implementeringen av SSL-certifikat genom en mängd olika tjänster:

 • Rådgivning: Våra experter ger dig råd om valet av lämpligt SSL-certifikat för ditt företag, beroende på dina specifika krav och mål.
 • Installation och konfiguration: Vi tar hand om den tekniska installationen och konfigurationen av SSL-certifikaten på din webbserver för att säkerställa smidig och säker funktionalitet.
 • Övervakning och underhåll: Våra tjänster omfattar även regelbunden övervakning av dina SSL-certifikat och uppdatering eller förnyelse av dem vid behov. Detta säkerställer att din webbplats alltid är skyddad och att potentiella säkerhetsrisker minimeras.
 • Kundsupport: På mprofi AG finns ett dedikerat team av experter tillgängliga för att hjälpa dig med tekniska frågor eller problem relaterade till SSL-certifikat.

Att säkra din digitala närvaro är avgörande för att ditt B2B-företag ska lyckas i dagens uppkopplade värld. SSL-certifikat ger inte bara säkerhet och dataskydd, utan bidrar också till att stärka dina kunders förtroende för ditt varumärke. mprofi AG är din pålitliga partner som hjälper dig att implementera och hantera SSL-certifikat. Vårt omfattande utbud av SSL-lösningar och tjänster garanterar att din webbplats är trygg och säker och uppfyller kraven från dina kunder och lagstadgade bestämmelser.