Please enter a search term:

  • Datasäkerhet

    Cyberattacker och datastöld är inte längre science fiction, utan verklighet i dagens företagsvärld. Skydda dina data med våra datasäkerhetsprodukter.

Datasäkerhet

Har du fullt upp med DSGVO, GDPR och e-privacy? Vi gör det åt dig och uppdaterar dina dataskyddsbestämmelser - och håller dem uppdaterade.

Matomo

Webbplatsstatistik som ett perfekt alternativ till Google Analytics

Upptäck nu
Hantering av samtycke till cookies

Vi håller alltid dina cookie-inställningar uppdaterade

Upptäck nu

Definition av datasäkerhet

Med datasäkerhet avses skydd av data mot olika typer av hot, inklusive men inte begränsat till oavsiktlig eller avsiktlig förlust, ändring, stöld och obehörig åtkomst. Det är ett brett område som omfattar både fysiska och digitala säkerhetsåtgärder.

I den digitala världen omfattar datasäkerhet tekniker som kryptering, nätverkssäkerhet, säkerhetsprogramvara och hårdvara samt organisatoriska åtgärder som åtkomstkontroller och säkerhetspolicyer. Ett robust datasäkerhetssystem bör också innehålla en plan för säkerhetsincidenter som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa och begränsa skadorna.

Datasäkerhet är avgörande inom alla områden där data lagras, överförs eller bearbetas. Det gäller allt från privatpersoner och småföretag till stora organisationer och myndigheter. Den spelar en central roll för att skydda den personliga integriteten och bygga upp förtroendet för digitala system och tjänster.

Användningsområden för datasäkerhet

  • Företag och organisationer

Dessa använder ofta robusta datasäkerhetsåtgärder för att skydda konfidentiell information som finansiella data, kundinformation eller interna dokument. Dataintrång kan orsaka betydande ekonomiska förluster, rättsliga konsekvenser och skada företagets rykte.

  • Regeringar och offentliga organ

Dessa har ett ansvar för att skydda personuppgifter och känslig information. De måste också skydda sina system från cyberattacker som kan orsaka storskaliga störningar i offentliga tjänster.

  • Banker och leverantörer av finansiella tjänster

Dessa institutioner hanterar stora mängder känsliga kunddata och tillgångar. De måste vidta stränga säkerhetsåtgärder för att förhindra bedrägerier, identitetsstölder och andra former av cyberbrott.

  • Utbildningsinstitutioner

Skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner lagrar en mängd olika uppgifter om sina studenter och sin personal. Det kan röra sig om allt från betyg och betygsutdrag till personlig och ekonomisk information, som alla måste förvaras säkert.

  • E-handel och onlinetjänster

Återförsäljare och tjänsteleverantörer på nätet samlar in och lagrar personuppgifter och ekonomiska uppgifter om sina kunder. De är skyldiga att lagra dessa uppgifter på ett säkert sätt och skydda dem från obehörig åtkomst.

På alla dessa områden spelar digital datasäkerhet en avgörande roll för att bevara integriteten, skydda tillgångar och upprätthålla förtroendet för digitala system.

Vår kompetens inom datasäkerhet

Läs mer om vår kompetens när det gäller att genomföra dataskyddsbestämmelser på ett sätt som är förenligt med lagen.

Om kompetensen