Please enter a search term:

 • Säkerhetskopiering

  Säkra din framtid - lösningar för säkerhetskopiering och dataskydd från mprofi AG för B2B-företag.

  Alla detaljer finns här:

Experter på backup-lösningar och datasäkerhet

I en alltmer digitaliserad värld är datasäkerhet avgörande för alla företag. mprofi AG är ett välrenommerat konsult- och tjänsteföretag som specialiserat sig på att stödja B2B-företag i deras digitala omvandling. Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna och tjänsterna inom säkerhetskopiering och dataskydd. Med denna landningssida vill vi ge dig en första översikt över våra kompetenser och tjänster inom området "backup" och dataskydd.

Varför är en säkerhetskopia viktig för ditt företag?

Data är kärnan i varje modernt företag. Det är grunden för beslutsfattande, kommunikation och affärsprocesser. En förlust av data kan få förödande konsekvenser för ett företag, t.ex. minskad produktivitet, förlorat förtroende hos kunder och partners samt rättsliga följder. Ett effektivt backupsystem är avgörande för att skydda värdefulla data från oavsiktlig radering, systemfel, mänskliga fel och cyberattacker.


mprofi AG erbjuder en bred portfölj av backup-lösningar och tjänster som är skräddarsydda för de specifika behoven hos B2B-företag. Våra lösningar omfattar bland annat

 • Lokala säkerhetskopior: Vi hjälper er att skapa och hantera lokala säkerhetskopior som lagras på era egna servrar eller externa lagringsmedier. Lokala säkerhetskopior är en grundläggande skyddsåtgärd och ger snabb åtkomst till säkerhetskopierade data i händelse av dataförlust.
 • Molnbackup: Våra lösningar för molnbackup ger säker och skalbar offsite-lagring av dina data. Vi samarbetar med ledande molnleverantörer för att ge dig bästa möjliga säkerhet och tillgänglighet. Med molnbackuper kan du komma åt dina säkerhetskopierade data var som helst, när som helst och dra nytta av förenklad hantering och automatiserade säkerhetskopieringsprocesser.
 • Hybridbackup: För företag som vill använda både lokala backup-lösningar och molnbackup erbjuder vi hybridbackupsystem. Denna kombination gör att du kan utnyttja fördelarna med båda lösningarna optimalt och säkerställa en hög grad av flexibilitet och säkerhet.
 • Disaster recovery: I händelse av en större dataförlust eller ett systemfel är en omfattande disaster recovery-plan avgörande. Vi hjälper er att utveckla och implementera strategier för katastrofåterställning som är skräddarsydda efter era individuella krav och affärsmål.
 • Rådgivningoch planering: Våra experter ger dig råd om valet av den optimala backup-lösningen för ditt företag och skapar en skräddarsydd backup-plan som tar hänsyn till dina specifika krav och mål.
 • Hanteringoch övervakning av säkerhetskopior: Vi erbjuder omfattande tjänster för hantering och övervakning av säkerhetskopior för att säkerställa att dina säkerhetskopior alltid är uppdaterade och funktionella. Våra experter övervakar kontinuerligt prestanda och säkerhet för dina backupsystem och utför regelbundna tester för att säkerställa integriteten och tillgängligheten för dina säkerhetskopierade data.

 • Erfarenhet: mprofi AG har många års erfarenhet av säkerhetskopiering och dataskydd. Vi har redan framgångsrikt hjälpt många B2B-företag att implementera och optimera sina säkerhetskopieringslösningar.
 • Expertis: Vårt team av erfarna IT-experter och konsulter har djupgående kunskaper inom områdena säkerhetskopiering, dataskydd och katastrofåterställning. De arbetar nära dig för att hitta och implementera den bästa lösningen för ditt företag.
 • Skräddarsydda lösningar: Vi förstår att varje företag har olika krav och mål. Det är därför vi erbjuder skräddarsydda backup-lösningar som är anpassade till dina specifika behov.
 • Kundfokus: På mprofi AG står kunden i centrum för allt vi gör. Vi är fast beslutna att ge dig bästa möjliga service och arbeta nära dig för att säkerställa att din säkerhetskopieringslösning implementeras och hanteras framgångsrikt.

mprofi AG är din pålitliga partner för säkerhetskopiering av dina värdefulla företagsdata. Våra omfattande backup-lösningar och tjänster ger dig den säkerhet du behöver för att framgångsrikt och säkert leda ditt företag in i den digitala framtiden.