Please enter a search term:

  • Finansiell industri

    Vi hjälper banker, FinTec-företag och finansiella tjänsteleverantörer med deras IT-arkitektur och vet hur viktiga faktorerna säkerhet och dataskydd är när det gäller att utveckla digitala processer. Prata med oss.

    Upptäck nu!

Digitalisering inom finansbranschen

Finanssektorn, särskilt försäkringsbolag och banker, är en av grundpelarna i den schweiziska ekonomin och står för i genomsnitt 10 % av Schweiz bruttonationalprodukt. I Tyskland är andelen cirka 3,8 %. Corona har fungerat som en drivkraft för innovation inom bank- och finanssektorn. Särskilt inom den ganska stabila banksektorn har digitala strategier flyttat in, eftersom bankkundernas användningsbeteende blir alltmer mobilt; på grund av demografin i Tyskland, Österrike och Schweiz kommer filialer inte längre att spela någon större roll inom en överskådlig framtid. Den nya verksamheten för neo-banker och FinTechs växer, liksom leverantörer av online-betalningstjänster.

För att kunna digitalisera jobben på ett hållbart sätt måste branschen ta itu med dessa frågor: Big Data, molnlösningar, artificiell intelligens (AI), datasäkerhet och processautomatisering (RPA). förutom finansvärlden måste även den administrativa sektorn, fastighetssektorn och råvarusektorn ta itu med dessa uppgifter.

Automatiserade processer som sparar tid och kostnader och möjliggör ökad effektivitet spelar här en viktig roll. Till exempel kan chatbots eller robotrådgivare användas i kundkommunikation och kapitalförvaltning. Digitala lösningar som artificiell intelligens kan också användas inom riskhantering för att identifiera och minimera risker i ett tidigt skede.


Möjliga tillämpningar av digitalisering inom finansbranschen

Digitaliseringen har också starkt påverkat och förändrat finansbranschen under de senaste åren. Särskilt inom områdena bank, försäkring och investeringshantering finns det många möjliga tillämpningar för digital teknik.

i det följande vill vi ge dig en översikt över de möjliga tillämpningarna av digitalisering inom finansbranschen:

Slutsats

Sammantaget erbjuder digitaliseringen många möjligheter för finansbranschen att optimera processer, förbättra kundrelationer och öppna upp nya affärsområden. För att lyckas är det dock viktigt att närma sig digitaliseringen på ett strategiskt sätt och att alltid ha kundernas behov i åtanke. I samband med detta är det viktigt att ta hänsyn till dataskydd och lagstadgade krav samt att säkerställa adekvat IT-säkerhet.