Please enter a search term:

Rancher Kubernetes-lösningar - din partner

I dagens digitala värld letar företagen ständigt efter effektiva och skalbara lösningar för att hålla verksamheten igång och ge bästa möjliga service till sina kunder. Molnteknik spelar en avgörande roll i detta och erbjuder en mängd fördelar för företag av alla storlekar och i alla branscher. mprofi AG är ett erfaret konsult- och tjänsteföretag som specialiserat sig på att hjälpa B2B-företag med deras digitala transformation. I den här artikeln vill vi presentera våra kompetenser och tjänster i samband med införandet av Rancher Cloud-lösningar.

Vad är Rancher?

Rancher är en mjukvaruplattform med öppen källkod som gör det möjligt för företag att förenkla containerorkestrering och Kubernetes-hantering över flera kluster och molnleverantörer. Rancher erbjuder ett enhetligt gränssnitt för hantering av Kubernetes-kluster och distribution av applikationer i containermiljöer. Genom att använda Rancher kan organisationer förenkla sin IT-infrastruktur, påskynda distributionen av applikationer och använda sina molnresurser mer effektivt.


mprofi AG har lång erfarenhet av att implementera Rancher Cloud-lösningar för B2B-företag. Vi erbjuder inte bara den tekniska expertisen utan även den strategiska rådgivning du behöver för att säkerställa bästa möjliga användning av Rancher i ditt företag. Våra expertområden inkluderar:

  • Implementering av Rancher

Vi hjälper dig att installera och konfigurera Rancher i din önskade molnmiljö, oavsett om det är ett publikt, privat eller hybridmoln.

  • Integration av applikationer

Vårt team av experter hjälper dig att integrera dina applikationer i Rancher-plattformen och ser till att de fungerar sömlöst med andra system och tjänster i ditt IT-landskap.

  • Säkerhet och efterlevnad

Vi ger dig råd om hur du implementerar säkerhetsåtgärder och bästa praxis för att skydda din Rancher-miljö från potentiella hot och uppfylla lagstadgade krav.

  • Skalning och optimering

Våra experter hjälper dig att skala upp din Rancher-infrastruktur för att möta ditt företags växande behov och hjälper dig att kontinuerligt optimera prestanda och effektivitet för dina molnlösningar.

  • Utbildning och support

mprofi AG tillhandahåller skräddarsydda utbildnings- och supporttjänster för att säkerställa att ditt team har den expertis som krävs för att effektivt hantera din Rancher-miljö och framgångsrikt distribuera dina applikationer.


  • Konsultation och strategiutveckling

Vi inleder vårt samarbete med en omfattande analys av era krav och mål när det gäller molnlösningar. Baserat på denna analys utvecklar vi en anpassad strategi för att effektivt distribuera Rancher i din organisation.

  • Systemarkitektur och design

Vårt team av arkitekter och ingenjörer utvecklar en optimal systemarkitektur för din Rancher-miljö, skräddarsydd efter dina specifika krav och affärsmål.

  • Migrering och driftsättning

Vi hjälper dig att migrera dina befintliga applikationer och data till Rancher-plattformen och säkerställer en sömlös driftsättning av dina molnlösningar.

  • Övervakning och underhåll

Våra löpande övervaknings- och underhållstjänster ser till att din Rancher-infrastruktur alltid är uppdaterad och åtgärdar proaktivt eventuella problem innan de orsakar driftstopp eller försämrad prestanda.

  • Hanterade tjänster

Om du föredrar att lägga ut hanteringen av din Rancher-miljö på entreprenad erbjuder vi våra Managed Services. Vårt team av experter tar ansvar för den dagliga hanteringen, underhållet och säkerheten för din Rancher-infrastruktur, så att du kan fokusera på dina kärnverksamheter.

mprofi AG är din pålitliga partner för implementering av Rancher Cloud-lösningar. Med vår omfattande expertis och vårt breda utbud av tjänster ser vi till att ditt företag drar nytta av de många fördelar som Rancher erbjuder när det gäller skalbarhet, flexibilitet och effektivitet.