Please enter a search term:

 • Kubernetes

  Era Kubernetes-experter för effektiv digital B2B-transformation - innovativ, pålitlig och säker.

  Den här vägen:

Molnlösningar för Kubernetes

Digital transformation är en oundviklig process för företag som vill lyckas på dagens konkurrensutsatta marknad. Införandet av molnteknik och optimeringen av infrastrukturer är avgörande faktorer för att hantera denna omvandling. mprofi AG är din pålitliga partner som hjälper dig att införa och implementera molnlösningar som Kubernetes. I den här artikeln får du en första översikt över våra Kubernetes-molnlösningar och hur vi stöder B2B-företag i deras digitala omvandling.

Kubernetes: En kort översikt

Kubernetes är en open source-plattform för automatisering av distribution, skalning och hanteringsfunktioner för containeriserade applikationer. Den gör det möjligt för organisationer att hantera sina applikationer mer effektivt och kostnadseffektivt genom att automatisera och optimera infrastrukturen. Kubernetes har blivit en branschstandard för hantering av containeriserade applikationer och erbjuder ett brett utbud av fördelar för företag i alla storlekar.


mprofi AG har ett team av experter med omfattande erfarenhet av introduktion och implementering av Kubernetes-molnlösningar för B2B-företag. Våra kompetenser omfattar följande

 • Rådgivning och strategiutveckling: Vi hjälper dig att identifiera dina krav och utveckla en skräddarsydd Kubernetes-strategi för ditt företag.
 • Implementering och integration: Våra experter omsätter din Kubernetes-strategi i praktiken och säkerställer en sömlös integration i din befintliga infrastruktur.
 • Utbildning och support: Vi tillhandahåller utbildning och löpande support för ditt team för att säkerställa att de förvärvar de kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt distribuera Kubernetes.
 • Övervakning och optimering: Vi övervakar kontinuerligt din Kubernetes-miljö för att tidigt identifiera potentiella problem och föreslå förbättringar som leder till optimerad prestanda.

mprofi AG erbjuder en rad molnlösningar för Kubernetes som är skräddarsydda för B2B-företags behov. Dessa inkluderar

 • Managed Kubernetes: Med den här lösningen tar vi över hela hanteringen av din Kubernetes-miljö, inklusive implementering, övervakning och uppdatering. På så sätt kan ditt team fokusera på att utveckla och driftsätta applikationer medan vi tar hand om infrastrukturen.
 • Kubernetes-som-en-tjänst: Vi erbjuder Kubernetes som en helt hanterad tjänst, där du bara betalar för de resurser du faktiskt använder. Detta möjliggör flexibel skalning och kostnadseffektivitet.
 • Kubernetes förhybrid- och fler molnsdrift : Våra lösningar stöder både hybrid- och flermolnsdrift, så att du kan använda Kubernetes över olika molnleverantörer och lokala infrastrukturer. Detta ger ytterligare flexibilitet och gör att du kan kombinera det bästa av olika tekniker och tjänster.
 • Kubernetes-säkerhet och efterlevnad: Vi lägger stor vikt vid säkerheten i din Kubernetes-miljö och ser till att den uppfyller gällande säkerhetsstandarder och efterlevnadskrav. Detta inkluderar implementering av åtkomstkontroller, nätverkssäkerhet och löpande säkerhetsrevisioner.
 • Kubernetes-migrering: Om du redan har en containeriserad applikationsmiljö och vill migrera till Kubernetes hjälper vi dig att göra övergången smidig och effektiv.
 • Driftsättning och drift av applikationer: Vi hjälper dig att driftsätta och driva dina containeriserade applikationer i en Kubernetes-miljö, inklusive användning av Continuous Integration och Continuous Deployment (CI/CD) pipelines för att säkerställa en snabb, säker och effektiv releaseprocess.

Att arbeta med mprofi AG för att distribuera Kubernetes-molnlösningar erbjuder B2B-företag ett antal fördelar:

 • Snabbare marknadsintroduktion: Genom att automatisera och optimera infrastrukturen kan du distribuera applikationer snabbare och därmed uppnå en snabbare marknadsintroduktion.
 • Kostnadseffektivitet: Kubernetes möjliggör effektivare resursanvändning, vilket minskar driftskostnaderna för ditt företag.
 • Skalbarhet: Kubernetes stöder enkel skalning av applikationer så att du enkelt kan svara på förändrade affärsbehov.
 • Tillförlitlighet och motståndskraft: Kubernetes säkerställer hög tillgänglighet och motståndskraft för dina applikationer genom att automatiskt upptäcka och lösa fel.
 • Flexibilitet: Med stöd för hybrid- och flermolnsdistributioner kan du välja den teknik och infrastruktur som passar bäst för ditt företag.
 • Säkerhet och efterlevnad: Vi ser till att din Kubernetes-miljö uppfyller de senaste säkerhets- och efterlevnadskraven för att skydda dina applikationer och data.

Digital transformation är avgörande för B2B-företag, och Kubernetes-molnlösningar är ett viktigt steg i denna process. mprofi AG är din expertpartner för introduktion, implementering och förvaltning av Kubernetes-lösningar som är särskilt anpassade till B2B-företagens behov. Med vårt omfattande utbud av tjänster och expertis hjälper vi dig att dra full nytta av Kubernetes och framgångsrikt leda ditt företag in i den digitala tidsåldern.