Please enter a search term:

  • Digitalisering av råvaruhandel

    Programvaruteknik som kan användas för att automatisera digitala uppgifter spelar en viktig roll i din bransch, till exempel i likviditetsplaneringen, som måste förbättras, eller för att påskynda affärstransaktioner. Blockchain är ett viktigt nyckelord. Ta kontakt med oss.

    Upptäck nu!

Digital effektivitet i råvaruhandeln

Mineraliska och fossila råvaror och bränslen, som sten, sand, grus, naturgas, petroleum och kol, torv och slagg, samt sällsynta jordartsmetaller, ädelstenar, salter och mineraler är varor från denna industri. Tyskland, Österrike och Schweiz är stora importörer här, men fungerar också som exportörer och leverantörer för de inhemska marknaderna. Råvarusektorn är därför en nyckelindustri i DACH-regionen, lika viktig som de stora fordons- och maskinindustrierna.

Blockkedjor för bättre spårbarhet av råvaruutvinning samt snabbare transaktioner spelar en allt viktigare roll, liksom databaserade verktyg inom logistik och mänskliga resurser.

Digitaliseringen har i grunden förändrat hur råvaror handlas. Många företag inom råvaruhandeln har redan börjat använda digital teknik för att göra sina affärsprocesser mer effektiva och transparenta.


Lösningar och implementeringsalternativ för digitalisering av råvaruhandeln

I det följande ger vi dig en översikt över implementeringsalternativ och lösningar för digitalisering inom råvaruhandel:

Exempel på tillämpning av digitalisering inom råvaruhandel

Vi visar dig hur ditt företag kan dra nytta av denna utveckling.

Ökad effektivitet genom automatisering

Ett råvaruhandelsföretag har automatiserat sina handelsavtal och sin leveranshantering. Detta har sparat tid och pengar och ökat effektiviteten i affärsprocesserna.

Förbättrad transparens genom blockkedjeteknik

Ett råvaruhandelsföretag implementerade blockkedjeteknik för att spåra och verifiera ursprunget för sina råvaror. Detta har gjort det möjligt för företaget att förbättra transparensen i sin leveranskedja och stärka kundernas förtroende.

Smarta kontrakt

Detta är digitala kontrakt som bygger på blockkedjeteknik. De gör det möjligt att skapa och genomföra avtal automatiskt utan mänsklig inblandning. Detta leder till snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiv hantering av transaktioner inom råvaruhandeln.

Slutsats

Sammanfattningsvis erbjuder digitalisering inom råvaruhandel en enorm potential för att optimera affärsprocesser, öka effektiviteten och fatta välgrundade beslut baserade på data och analyser. Från automatisering av affärsprocesser till användning av blockkedjeteknik och dataanalys finns det många möjligheter för företag inom råvaruhandel att dra nytta av digitaliseringen och förbli konkurrenskraftiga.