Please enter a search term:

 • Synology

  mprofi AG: B2B Synology Cloud Solutions för säkra, flexibla och produktiva företag.

  Mer information:

Synology molnlösningar

I dagens digitala värld är det viktigt att B2B-företag använder effektiva, säkra och skalbara molnlösningar. mprofi AG, ett välkänt konsult- och tjänsteföretag, är specialiserat på att stödja B2B-företag i deras digitala omvandling. I detta sammanhang är vi glada att kunna presentera våra skräddarsydda Synology Cloud-lösningar.

På den här landningssidan ger vi dig en första översikt över våra Synology Cloud-lösningar, som är särskilt utformade för B2B-företag. Lär dig hur våra kompetenser och tjänster kan förbättra dina affärsprocesser, förbättra datasäkerheten och öka effektiviteten.

Vår Synology Cloud-lösning: En översikt

Synology är en global ledare inom nätverkslagringslösningar med innovativ teknik och lättanvända produkter. Med Synologys molnlösning kan företag lagra, hantera och komma åt sina data på ett säkert och effektivt sätt. Lösningen är flexibel, skalbar och anpassningsbar för att möta de individuella behoven i ditt företag.


Som en erfaren digital byrå har vi omfattande kunskaper och färdigheter när det gäller att implementera Synologys molnlösningar. Här är några anledningar till varför mprofi AG är den perfekta partnern för din Synology-molnlösning:

 • Expertis: Våra experter har djupgående kunskaper om Synologys produkter och teknik. De är väl rustade att ge ditt företag råd om valet av rätt molnlösning och att integrera den effektivt i din IT-infrastruktur.
 • Individuell rådgivning: Vi förstår att varje företag är unikt. Det är därför vi erbjuder individuell rådgivning för att säkerställa att Synologys molnlösning är bäst lämpad för dina affärsbehov.
 • Heltäckandeservice: Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, från planering och implementering till löpande underhåll och support för din Synology-molnlösning.

Synologys molnlösning erbjuder många fördelar för B2B-företag, bland annat

 • Datasäkerhet: Synologys molnlösningar erbjuder säkerhetsåtgärder på flera nivåer för att skydda dina företagsdata från obehörig åtkomst, dataförlust och cyberattacker.
 • Flexibilitet och skalbarhet: Lösningen kan anpassas till ditt företags storlek och krav, så att du kan spara lagringsutrymme och resurser.
 • Kostnadseffektivitet: Med Synologys molnlösningar får du en kostnadseffektiv infrastruktur som hjälper dig att minska kostnaderna för maskinvara och underhåll samtidigt som du får hög prestanda och tillförlitlighet.
 • Enkel hantering: Synologys användarvänliga gränssnitt gör det enkelt att hantera din molnlösning utan att behöva förlita sig på externa IT-experter.
 • Samarbete och produktivitet: Synologys molnlösningar underlättar samarbetet mellan anställda och avdelningar, vilket ökar produktiviteten i ditt företag.

mprofi AG:s implementeringsprocess för Synologys molnlösningar omfattar följande steg:

 • Behovsanalys: Först analyserar vi ditt företags krav för att fastställa vilken molnlösning från Synology som är rätt för dig.
 • Planering och design: Vi utvecklar sedan ett detaljerat koncept för att implementera Synologys molnlösning i din befintliga IT-infrastruktur.
 • Installation och konfiguration: Våra experter installerar och konfigurerar Synologys molnlösning enligt dina krav och ser till att den integreras sömlöst i din befintliga miljö.
 • Utbildning och support: Vi tillhandahåller utbildning för dina anställda för att säkerställa att de kan använda Synologys molnlösning effektivt. Dessutom finns vi alltid tillgängliga för teknisk support.
 • Underhåll och övervakning: För att säkerställa optimal prestanda för din Synology-molnlösning erbjuder vi regelbundet underhåll och övervakning av systemen.

synologys molnlösning erbjuder B2B-företag många fördelar, inklusive förbättrad datasäkerhet, flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. mprofi AG är din pålitliga partner för implementeringen av denna molnlösning. Med vår expertis, individuella rådgivning och omfattande tjänster hjälper vi dig att förverkliga den fulla potentialen hos Synologys molnlösningar.