Please enter a search term:

  • Fordonsindustrin

    Med oss gör du resan: mprofi känner till de särskilt stora och känsliga utmaningarna inom fordonsindustrin och hjälper dig att göra din kundresa perfekt. Ta kontakt med oss.

    Upptäck nu

Fordons- och leverantörsindustrin

Fordonsindustrin är den viktigaste industrisektorn i Tyskland när det gäller omsättning. år 2021 uppgick omsättningen till ca 411 miljarder euro, varav fordons- och motortillverkare stod för lejonparten på 318 miljarder euro. Branschen är också en av de största arbetsgivarna (ca 786 000 anställda). Om man räknar med de många anställda hos medelstora underleverantörer och tjänsteleverantörer uppgår antalet anställda till 2,2 miljoner.

Den tyska fordonsindustrin anses vara ett globalt riktmärke när det gäller kvalitet och innovation samt forskning och utveckling. Den strukturella förändringen och omvandlingen av branschen har dock länge varit en realitet och branschen måste reagera på många saker samtidigt: Elektrifiering, big data, autonom körning etc. De närmaste åren kommer att visa vilka företag i branschen som kommer att hantera dessa omvälvningar och anpassningar och vilka som inte kommer att göra det. Detsamma gäller för andra viktiga branscher som kemi- och läkemedelsindustrin, tjänstesektorn och byggbranschen.Vinn den digitala omvandlingen med teknisk kompetens!

Ny teknik som eldrift, fordonsnätverk eller självkörande fordon leder till en genomgripande förändring av produktsortimentet. Ny teknik som eldrift, fordonsnätverk eller autonom körning leder till en genomgripande förändring av produktsortimentet. Fokus för många kända biltillverkare flyttas alltmer från hårdvara till mjukvara. Det är uppenbart att den digitala omvandlingen också öppnar upp för många nya möjligheter. Strategier för direktförsäljning, serviceorienterade affärsmodeller, onlinekonfiguratorer och plattformar för bildelning. Dra nytta av vår praktiska kunskap och tekniska expertis, som vi har samlat på oss i ett stort antal projekt. Om du letar efter en IT-tjänsteleverantör för följande tjänster är vi rätt partner - för dina digitaliserings- och innovationsprojekt.Bilindustrins framtid: en översikt

Digital omvandling inom fordonsindustrin

Den digitala förändringen revolutionerar fordonsindustrin. Viktiga faktorer är integrationen av big data, artificiell intelligens och sakernas internet (IoT). Dessa tekniker gör det möjligt för tillverkarna att producera mer effektivt, bättre svara på kundernas behov och utveckla nya affärsmodeller.

Elektromobilitet som en framtida trend

Utvecklingen av elfordon står i centrum för omvälvningen inom fordonsindustrin. Pådriven av miljömedvetenhet och utsläppsregleringar investerar tillverkarna alltmer i elfordonsteknik för att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga.

Autonom körning: Nästa generations mobilitet

Autonom körning är en av de mest spännande utvecklingarna inom fordonsindustrin. Trots tekniska framsteg och framgångsrika tester är det fortfarande en utmaning att fullt ut implementera och få acceptans från lagstiftning och allmänheten.

Utmaningar inom fordonsindustrin

Branschen står inför flera utmaningar, bland annat att anpassa sig till globala marknadsförhållanden, särskilt på tillväxtmarknader, och att hantera effekterna av covid-19-pandemin, allt från störningar i leveranskedjan till förändrade konsumentpreferenser.

Hållbarhet och miljöskydd

Hållbarhet är en central fråga inom fordonsindustrin. Detta gäller inte bara utvecklingen av miljövänliga fordon, utan även den hållbara utformningen av produktionsprocesser och leveranskedjor.

Tekniska innovationer och deras påverkan

Tekniska innovationer som big data förändrar fordonsindustrin i grunden. De möjliggör en djupare insikt i konsumenternas beteende och bidrar till utvecklingen av nya, mer effektiva och kundorienterade produkter och tjänster.