Please enter a search term:

 • Amazon Web Services - AWS

  Påskynda er digitala transformation med våra skräddarsydda Amazon AWS-molnlösningar för B2B-företag.

  Den här vägen:

Experter för Amazon AWS Web Service Molnlösningar

I dagens digitala värld är molnteknik avgörande för företagens framgång. Användningen av molnlösningar gör att affärsprocesserna blir mer effektiva och säkra. Som en ledande digital byrå stöder mprofi AG B2B-företag i deras digitala omvandling och erbjuder en omfattande portfölj av produkter och tjänster för att förenkla denna process. En av våra kärnkompetenser är Amazon AWS molnlösningar. På den här landningssidan vill vi ge dig en översikt över våra Amazon AWS-tjänster så att du kan se hur vi kan stödja ditt företag på vägen mot digital transformation.


 • Strategisk rådgivning

Vi förstår att implementeringen av en molnstrategi inte bara kräver teknisk expertis, utan också en sund affärsstrategi som uppfyller de specifika behoven i din organisation. Våra experter arbetar nära dig för att utveckla en skräddarsydd molnstrategi baserad på dina mål och din budget. Vi hjälper dig att identifiera rätt AWS-tjänster för dina behov och hjälper dig att fatta beslut om arkitektur och design.

 • Migrering och integration

Att migrera befintliga applikationer och data till AWS-molnet kan vara en komplex och tidskrävande uppgift. Våra erfarna AWS-specialister hjälper dig att planera, genomföra och optimera migreringsprocessen för att säkerställa att dina system överförs smidigt till AWS-molnet. Vi hjälper er att välja rätt verktyg och teknik för att underlätta integrationen av er befintliga IT-infrastruktur i AWS Cloud.

 • Säkerhet och efterlevnad

Säkerheten för era data och applikationer är vår högsta prioritet. Vi hjälper dig att följa säkerhetsföreskrifter och branschstandarder genom att konfigurera din AWS-infrastruktur enligt bästa praxis och genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner. Våra experter hjälper dig att implementera rätt säkerhetsåtgärder för att skydda dina data och säkerställa efterlevnad av lagar och policyer för dataskydd.

 • Hanterade tjänster

För att hjälpa dig att hantera din AWS-infrastruktur erbjuder vi managed services som är skräddarsydda efter dina individuella behov. Våra AWS-certifierade experter tar hand om övervakning, underhåll och optimering av dina molnresurser så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi ger proaktiv support och är alltid tillgängliga för att svara på dina behov och se till att din molninfrastruktur fungerar smidigt och effektivt.

 • Utbildning och support

Vårt team av AWS-specialister erbjuder utbildning och support för att säkerställa att du och din personal får ut mesta möjliga av AWS molnlösningar. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningsprogram och workshops som är anpassade efter ditt företags behov och hjälper dig att utbilda din personal i användningen av AWS-teknik och kontinuerligt utveckla deras färdigheter. Vårt supportteam finns alltid tillgängligt för att svara på frågor och lösa tekniska problem.


 • Tjänster för infrastruktur

Vi hjälper dig att konfigurera och hantera AWS-infrastrukturtjänster som Amazon EC2, Amazon S3, Amazon RDS och Amazon VPC. Våra experter kan hjälpa dig att utforma den optimala arkitekturen för dina applikationer, skala dina arbetsbelastningar effektivt och optimera kostnaden för att driva din molninfrastruktur.

 • Tjänster för utveckling och driftsättning

Våra specialister på AWS kan hjälpa dig att driftsätta moderna applikationer baserade på mikrotjänster och serverlösa arkitekturer. Vi hjälper dig att använda AWS-tjänster som AWS Lambda, Amazon API Gateway och AWS App Runner för att distribuera och hantera dina applikationer snabbt och effektivt.

 • Databas- och lagringslösningar

Rätt databas- och lagringslösning är avgörande för dina applikationers prestanda och skalbarhet. Vi hjälper dig att välja och implementera rätt databas- och lagringstjänster från AWS, som Amazon DynamoDB, Amazon Aurora och Amazon S3, för att hantera dina data på ett effektivt och säkert sätt.

 • Analys och stordata

Dra nytta av AWS analys- och Big Data-tjänster som Amazon Redshift, Amazon Kinesis och Amazon EMR för att få värdefulla insikter från dina data. Våra experter kan hjälpa dig att implementera och optimera dessa tjänster för att maximera prestandan i din dataanalys och fatta bättre affärsbeslut.

 • Artificiell intelligens och maskininlärning

AWS erbjuder kraftfulla AI- och ML-tjänster som kan hjälpa ditt företag att automatisera processer, förbättra kundupplevelsen och upptäcka nya affärsmöjligheter. Våra experter kan hjälpa dig att dra nytta av AWS-tjänster som Amazon SageMaker, Amazon Rekognition och Amazon Lex för att bygga anpassade AI- och ML-lösningar för ditt företag.

mprofi AG är din kompetenta partner för införande och användning av Amazon AWS Cloud-lösningar. Med vår omfattande expertis stöder vi B2B-företag i deras digitala omvandling och hjälper dig att till fullo utnyttja potentialen i AWS Cloud. Med våra skräddarsydda tjänster ser vi till att din molninfrastruktur är optimalt anpassad till dina affärskrav och ger dig bästa möjliga prestanda, säkerhet och skalbarhet.