Please enter a search term:

  • Byggnadsindustrin

    Digitala verktyg förändrar din verksamhet på ett hållbart sätt och kommer snart att vara oumbärliga. Från e-handelsplattformar med specialfunktioner för B2B och B2C, till uppkopplade enheter (IoT) och AI, till virtuell och förstärkt verklighet - kontakta oss.

    Upptäck nu!

Byggnadsindustrin

I Tyskland är byggindustrin en nyckelsektor när det gäller produktion och sysselsättning, före de klassiska tyska industrisektorerna maskinteknik och kemikalier & läkemedel.

Även i Schweiz är byggbranschen traditionellt stark. år 2022 kommer den att stå för mellan 10 och 15 procent av bruttonationalprodukten. Gemensamt för båda länderna är dock en ovilja att investera i digitalisering. Särskilt små företag tenderar att vara skeptiska. I Schweiz uppgav 40 procent av de små och medelstora företagen att de skulle investera mindre eller högst lika mycket pengar i digitalisering under de kommande ett till fyra åren. I Tyskland är siffrorna bara något bättre.

Huvudorganisationen för den tyska byggindustrin ser dock en "attitydförändring": företagens attityd förändras, eftersom byggnader och infrastrukturer i den nära framtiden blir alltmer komplexa och, förutom mer och mer tekniskt kunnande, kräver en mycket närmare samverkan mellan alla aktörer samt de tekniska förutsättningarna för moderna visualiseringar, databehandling och beräkningar.

Sammantaget erbjuder digitaliseringen inom byggbranschen många möjligheter att optimera processer, minska kostnader och öka effektiviteten. I detta sammanhang är det viktigt att företagen intensivt arbetar med möjligheterna och utmaningarna och investerar specifikt i motsvarande teknik och lösningar.


Lösningar för digitalisering inom byggbranschen

Byggbranschen är känd för att vara en av de största och viktigaste sektorerna i ekonomin, men använder ofta fortfarande traditionella metoder och processer. Den digitala omvandlingen kan dock erbjuda betydande fördelar, särskilt när det gäller effektivitet, kostnadsminskning och förbättring av projektleveransen.

I det följande presenteras lösningar, implementeringsalternativ och tillämpningsexempel för digitalisering inom byggbranschen:


Tillämpningsområden för digitalisering inom byggbranschen


IoT-sensorer och annan teknik kan användas för att övervaka byggnader och samla in data om deras skick och användning. Detta bidrar till att identifiera och åtgärda potentiella problem i ett tidigt skede och optimera effektiviteten i användningen av byggnaden. Underhåll och skötsel av byggnader kan också förbättras genom användning av digitala lösningar.

Praktiska exempel

Tillverkare av värmeteknik Viessmann:

Värmetekniktillverkaren förlitar sig på IoT-plattformen "Viessmann Vitoconnect", som gör det möjligt för kunderna att styra och övervaka sina värmesystem via en app. Via plattformen kan även kundtjänsten få fjärråtkomst till värmaren för att utföra underhållsarbeten eller åtgärda problem. Detta sparar tid och kostnader för både kunder och företag.

Byggföretaget Max Bögl:

Max Bögl förlitar sig på digitala lösningar inom facility management och övervakar sina byggnader och anläggningar med IoT-sensorer och annan teknik.


Byggprojekt är ofta mycket komplexa och många olika branscher och företag är inblandade. För att kunna arbeta effektivt är det viktigt med bra samarbete och kommunikation. Här kan digitala plattformar och lösningar som samarbetsverktyg som underlättar samarbete och kommunikation spela en viktig roll.

Praktiskt exempel på användning av digitala lösningar för att förbättra samarbetet i byggbranschen

RIB Software:

Företaget erbjuder en molnbaserad plattform som heter "MTWO", som samlar all relevant data och information om ett byggprojekt i ett centralt system. Genom att använda MTWO kan alla projektdeltagare få tillgång till all viktig information när som helst, förbättra samarbetet och öka effektiviteten.


Här används ofta digitala sensorer och IoT-teknik (Internet of Things) för att samla in och utvärdera viktiga data i realtid. På så sätt kan byggprojekt styras mer effektivt och potentiella problem och risker identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede.

Praktiskt exempel

Företaget Trimble erbjuder en mängd olika lösningar och tekniker som gör det möjligt att hantera byggprojekt mer effektivt och kostnadseffektivt. Sensorer och nätverksenheter som gör det möjligt att samla in data och utvärdera dem i realtid spelar också en viktig roll här.


Digitaliseringen av byggprocesser erbjuder i sig många möjligheter till optimering. Här kan till exempel digitala planeringsverktyg och programvara användas för att skapa byggplaner snabbt och effektivt. Även inom 3D-printing och robotteknik finns det redan första tillämpningar inom byggbranschen som gör det möjligt att tillverka komponenter snabbt och kostnadseffektivt.


Förutom de ovan nämnda tillämpningsområdena finns det många andra möjligheter för digitalisering inom byggbranschen. Till exempel kan digitala lösningar också användas för materialanskaffning, hantering och bearbetning. Användningen av virtuell och förstärkt verklighetsteknik för att visualisera byggprojekt och simulera byggprocesser blir också allt viktigare.


Slutsats

Sammantaget kan man säga att digitaliseringen inom byggbranschen redan har gjort stora framsteg och fortsätter att erbjuda ett brett spektrum av möjligheter. Genom att använda digitala lösningar och tekniker kan företagen optimera sina processer, minska kostnaderna och öka sin konkurrenskraft. I detta sammanhang är det viktigt att företagen intensivt hanterar möjligheterna och utmaningarna och investerar i motsvarande teknik och lösningar på ett målinriktat sätt. Endast på så sätt kan de dra nytta av digitaliseringens fördelar och förbli konkurrenskraftiga.