Please enter a search term:

  • Lokalisering

    Vad innebär egentligen lokalisering av webbplatser? olika kulturer, lagar, uttryck, valutor, måttenheter, bilder, videor, formulär osv. Alla dessa faktorer måste tas med i beräkningen när det gäller att skapa en internationell webbplats!

    Lokaliseringstjänster

Vad är lokalisering av webbplatser?

Den subtila skillnaden.

Professionella leverantörer av översättningstjänster vet: En lokaliserad webbplats är desto viktigare ju mer internationell din verksamhet är. Det låter paradoxalt, men det är helt logiskt. För lokalisering handlar om mer än bara exakt översättning av texter. Språk och innehåll måste också anpassas till de affärsmässiga, kulturella och juridiska normerna i mållandet. Resultatet: kunderna känner sig förstådda - och håller sig på banan. Detta är särskilt viktigt när det gäller marknadsföring, men även när det gäller avtal.

Varför ska företag lokalisera sin webbplats?

  • För att budskapet ska gå fram. Det måste vara klart och entydigt.
  • A och O för en lyckad kommunikation är ett lämpligt ordval och korrekt grammatik. Men språket blir levande först genom anspelningar, idiom och ordkombinationer. Och särskilt inom marknadsföring är det på detta sätt som starka budskap kan förmedlas.

Ett exempel på lokalisering av en webbplats:

En tysk webbplats erbjuder ostprodukter. I den tillhörande texten talas det om frukost. För en tysk är detta helt självklart. Problemet är att en britt kanske tänker på ägg och skinka när han hör ordet "frukost". En japan förknippar ordet "asagohan" med ris och misosoppa. Om "breakfast" översätts bokstavligt går ett viktigt budskap förlorat. Detta gäller för både den engelska och den japanska versionen av webbplatsen.


Lösningen:

Det är inte bara nödvändigt att översätta texten, utan även att skriva om den. För att ta hänsyn till lokala seder och bruk. För att se till att ditt budskap når fram till dina kunder. Och vem har mer förståelse för detta sammanhang än en modersmålstalare? En modersmålstalare som bor och arbetar lokalt. Som våra specialiserade översättare.

Referenser för kompetensen Lokalisering

Utrullning av lokaliseringar hawa.com

Flerspråkighet