Please enter a search term:

  • Metodik

    Som din strategiska partner erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att göra ditt företag redo för framtiden. Fördjupa dig i våra metoder, arbetssätt och organisationsformer.

    Klicka här för en översikt!

Metoder och arbetssätt för projektledning

Vår djupa förståelse för det digitala landskapet gör det möjligt för oss att underlätta våra kunders övergång till den digitala eran. Vi har inte bara utvecklat ett omfattande utbud av tjänster och produkter, utan också en imponerande översiktssida över de metoder, arbetsmetoder för projektledning och företagsorganisationsformer som vi använder.

Denna översiktssida är ett fönster in i hur mprofi AG arbetar och hur vi bemästrar komplexiteten i digital transformation. Den ger insikter i våra beprövade metoder, arbetssätt och organisationsformer som hjälper våra kunder att uppnå sina mål på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. På så sätt kan vi framgångsrikt genomföra utmanande IT-projekt tillsammans med er.

Kanban

Genom att visualisera arbetsprocesser med Kanban kan företag identifiera och eliminera flaskhalsar på ett tidigt stadium, vilket leder till en betydande ökning av effektiviteten.

Vidare
Scrum

Med Scrum får du en tydlig transparens i dina projekt. Det möjliggör kontinuerlig övervakning och snabb anpassning till förändringar.

Vidare
Agil

Agila metoder gör att processer kan utformas och optimeras flexibelt, vilket leder till en betydande ökning av effektiviteten och tidsbesparingar.

Vidare
Lean Sex Sigma

Genom att eliminera slöseri och optimera processer maximerar Lean Six Sigma effektiviteten i ditt företag.

Vidare
Utveckling i olika stadier

Stegvis utveckling ger en tydlig, stegvis plan för digital transformation, vilket gör att komplexa processer kan förenklas och kontrolleras.

Vidare
Lean Change Management
Lean förändringshantering

Genom Lean Change Management minimerar du slöseri och optimerar dina arbetsprocesser, vilket resulterar i en betydande ökning av effektiviteten.

Vidare
Öppen källkod

Öppen källkod minskar utvecklingskostnaderna och utvecklingstiden genom att beprövade lösningar kan anpassas och återanvändas.

Vidare
DAO

Genom att automatisera och decentralisera beslutsfattandet används resurserna optimalt, vilket ökar produktiviteten.

Vidare
Sociokrati

Genom att använda konsensusbaserade beslutsprocesser tas hänsyn till alla åsikter, vilket leder till välinformerade och effektivt genomförda beslut.

Vidare
Trendanalys av milstolpar

Trendanalys av milstolpar möjliggör tidig identifiering av förseningar och potentiella risker, vilket möjliggör proaktiva korrigerande åtgärder.

Vidare
Vattenfall

Vattenfallsmetoden möjliggör en strukturerad och linjär projektplanering, där varje fas är tydligt definierad och bidrar till en effektiv resursfördelning.

Vidare
Värdegrund

Ett "värdeerbjudande" är mer än bara en beskrivning av era produkter eller tjänster. Det är ett löfte till dina kunder som tydligt visar vilket unikt värde de får genom att arbeta med dig.

Vidare
Hantering av krav

Kravhantering är en integrerad del av system- och mjukvaruutveckling som fokuserar på att identifiera, dokumentera och övervaka krav. Det är ryggraden i framgångsrika projekt eftersom det säkerställer att alla parter har en tydlig förståelse för målen och kraven.

Vidare
Designtänkande

Kravhantering är en integrerad del av system- och mjukvaruutveckling som fokuserar på att identifiera, dokumentera och övervaka krav. Det är ryggraden i framgångsrika projekt eftersom det säkerställer att alla parter har en tydlig förståelse för målen och kraven.

Vidare

mprofi AG använder en rad olika metoder för att till fullo utnyttja potentialen i den digitala omvandlingen. Dessa inkluderar datadriven analys, Agile- och Lean-metodik, Design Thinking och många fler. Dessa metoder gör det möjligt för oss att tillgodose varje kunds specifika behov och utveckla effektiva lösningar som leder till hållbar tillväxt.

Våra arbetsmetoder för projektledning kännetecknas av en hög grad av anpassningsförmåga och flexibilitet. Vi förlitar oss på agila metoder för att säkerställa att våra projekt levereras effektivt och ändamålsenligt. Genom att implementera Scrum och Kanban kan vi starta projekt snabbt, övervaka framstegen i realtid och göra justeringar efter behov.

Organisationsformerna på mprofi AG är inriktade på samarbete och innovation. Vårt företag är organiserat på ett platt sätt för att främja öppen kommunikation och snabbt beslutsfattande. Vi sätter stort värde på lagarbete och främjar en företagskultur som stöder innovation och kontinuerligt lärande.

Vi förstår att varje digital transformation är unik och medför sin egen uppsättning utmaningar och möjligheter. Därför strävar vi efter att skräddarsy våra tjänster och produkter efter varje kunds specifika behov. Vårt omfattande utbud av digitala lösningar omfattar molntjänster, dataanalys, artificiell intelligens, maskininlärning och mycket mer. Med hjälp av dessa tekniker kan vi utveckla skräddarsydda lösningar som hjälper våra kunder att optimera sina affärsprocesser, öka sin effektivitet och identifiera nya tillväxtmöjligheter.

Vårt uppdrag på mprofi AG är att underlätta våra kunders övergång till den digitala världen. Vi anser att digital omvandling inte bara är en teknisk utmaning, utan också en möjlighet att ompröva affärsmodeller, omforma processer och främja en innovationskultur. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att dra nytta av fördelarna med digital transformation och få en konkurrensfördel i den ständigt föränderliga affärsvärlden.

Vi inbjuder dig att besöka vår översiktssida för att lära dig mer om våra metoder, arbetssätt och organisationsformer. Här hittar du detaljerad information om hur vi arbetar, vilka verktyg och tekniker vi använder och hur vi stöder våra kunder i deras digitala omvandling. Vi är övertygade om att våra tjänster och produkter kan hjälpa dig att framgångsrikt navigera i det digitala landskapet och göra ditt företag redo för framtiden.

Digital omvandling är en resa, och mprofi AG är redo att följa med dig längs vägen. Oavsett om du befinner dig i början av din digitala resa eller redan har kommit en bit på väg, har vi den expertis och de resurser som krävs för att stödja dig i varje steg på vägen. Kontakta oss idag och låt oss tillsammans skapa en framgångsrik digital framtid.