Please enter a search term:

Integritetspolicy

På den här sidan får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen.

1. Namn och adress till den personuppgiftsansvarige

Denna webbplats drivs av mprofi AG, som också är ensamt ansvarig för databehandling i samband med besök på denna webbplats, om inte annat anges nedan. Du kan nå oss på följande adress:

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Schweiz

Telefon: +41 41 710 70 88

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Schweiz

Telefon: +41 41 710 70 88

3. Besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats är det tekniskt oundvikligt att viss, främst teknisk, information samlas in, som dock enligt lag kan klassificeras som personlig. Denna information inkluderar IP-adress, enhetsidentifiering, webbläsaregenskaper, operativsystemsdetaljer, språkinställningar, hänvisande webbadresser, besökets varaktighet och visade sidor. Denna information krävs dock för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt och för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack.En ytterligare statistisk utvärdering av dessa uppgifter får endast utföras efter att alla personliga referenser har tagits bort.Vårt tillstånd för ovannämnda databehandling beror å ena sidan på vårt legitima intresse av att driva en internetnärvaro (artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO).

När det gäller användningen av uppgifterna för utlämnande till brottsbekämpande myndigheter baseras tillståndet på det faktum att vi är skyldiga att tillhandahålla information till de brottsbekämpande myndigheterna i händelse av en cyberattack (artikel 6.1 c i DSGVO). Uppgifter vidarebefordras till andra mottagare endast till vår hostingleverantör, som hostar webbplatsen för vår räkning.Vi avser att lagra ovannämnda personuppgifter under en period av 7 dagar och sedan radera dem.Det finns inga planer på att överföra uppgifterna till tredje land utanför Schweiz.

4. Kontaktformulär

Vi erbjuder ett kontaktformulär för att du ska kunna kontakta oss frivilligt. Användningen av kontaktformuläret krävs inte för att använda resten av vår webbplats. När du använder vårt kontaktformulär samlar vi in ditt namn, företag, telefonnummer, e-postadress och innehållet i ditt meddelande. Vi använder dessa uppgifter för att besvara din förfrågan.

Genom att behandla uppgifterna tillgodoser vi vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen). Dessutom är vi skyldiga att behålla uppgifterna på grund av kommersiella och skattemässiga bestämmelser (artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen). Uppgifterna vidarebefordras till vår hostingleverantör, som hostar webbplatsen för vår räkning. Vi avser att lagra ovan nämnda uppgifter under en period av 10 år och därefter radera dem. En överföring till tredje land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sker inte.

5. Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på ett datorsystem via en webbläsare. Ett stort antal Internetsidor och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Det består av en sträng med tecken. Med dess hjälp kan Internetsidor och servrar tilldelas den specifika webbläsare i vilken cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta internetsidorna och servrarna att skilja din individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t. Användningen av cookies tjänar vårt legitima intresse av att säkerställa webbplatsens funktionalitet och upprätthålla besökskonsistens, dvs. erhålla information under en session och genomföra statistiska utvärderingar (artikel 6.1 lit. f i den allmänna dataskyddsförordningen). Mottagare av uppgifterna är webbadministratören, den värdtjänstleverantör som vi använder och externa programmerare, som var och en agerar på vårt uppdrag. Personuppgifter från cookies vidarebefordras inte till andra mottagare. Du kan när som helst förhindra att cookies placeras på vår webbplats med hjälp av en lämplig inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. Det är också möjligt att radera cookies som redan har ställts in när som helst med hjälp av en webbläsare eller andra programvaruprogram. Detta alternativ är tillgängligt för dig i alla vanliga webbläsare. Om du förhindrar installation av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet med detta, kan det innebära att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.Vi avser att radera ovannämnda uppgifter efter slutet av respektive webbläsarsession.En överföring till tredjeländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är inte avsedd.6. Dina rättigheter Enligt bestämmelserna i artiklarna 15 till 20 i den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att begära information från oss om de personuppgifter som lagras om dig. Dessutom har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras om dig.När det gäller behandlingen av dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din personliga situation (artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen). Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.