Please enter a search term:

 • Arbetsflöden

  Spara tid och pengar genom att optimera dina digitala arbetsprocesser. Vi rekommenderar arbetsflödeshanteringssystemen Zapier och N8N för konsekvent processhantering, minskade genomloppstider och en hög grad av processtransparens.

  Klicka här för en översikt över lösningen:

Arbetsflöden

I dagens digitala värld letar företag ständigt efter mer effektiva lösningar för att förbli konkurrenskraftiga och optimera sina affärsprocesser. Automatisering av arbetsflöden är en sådan lösning som gör det möjligt för företag att effektivisera sina processer, spara tid och resurser och främja bättre samarbete mellan team. Vår digitala byrå förstår behoven hos B2B-företag och erbjuder omfattande rådgivning och support för att implementera lösningar för automatisering av arbetsflöden som är skräddarsydda specifikt för ditt företags krav. På den här produktöversiktssidan lyfter vi fram olika program för automatisering av arbetsflöden för att ge dig en kort översikt över de tillgängliga alternativen och deras fördelar. Upptäck hur ditt företag kan dra nytta av automatisering av arbetsflödet och välj rätt lösning för dina behov.

Zapier

Zapier Business Automation: Optimera dina B2B-processer och påskynda din digitala omvandling för hållbar framgång.

Upptäck Zapier
N8N

Frigör potentialen i ditt företag med skräddarsydd automatisering av arbetsflöden för B2B-företag!

Upptäck N8N
Microsoft Power Apps

Power Apps experter för B2B-företag | Effektivitetsförbättring och innovation

Upptäck Power Apps

Definition av automatisering av arbetsflöden

Workflow Automation, även känt som Business Process Automation (BPA), är användningen av teknik för att automatisera återkommande affärsprocesser och optimera arbetsflöden inom en organisation. Genom att digitalisera manuella, pappersbaserade och tidskrävande uppgifter kan processerna göras mer effektiva, felfria och transparenta.

I praktiken kan detta innebära att uppgifter som tidigare utfördes manuellt av människor nu tas över av automatiseringsprogramvara. Exempel på detta är automatisk vidarebefordran av e-post till rätt avdelning, automatisk generering av rapporter eller automatisk uppdatering av kunddata.

fördelarna med automatisering av arbetsflöden är bland annat ökad produktivitet, lägre kostnader, förbättrad noggrannhet, konsekventa processer och ökad medarbetarnöjdhet eftersom personalen kan fokusera på mer värdefulla uppgifter. Det möjliggör också bättre övervakning och analys av affärsprocesser, vilket i sin tur kan bidra till kontinuerlig förbättring av arbetsflödet.

För att införa automatiserade arbetsflöden krävs en grundlig analys av befintliga affärsprocesser för att identifiera områden som kan dra nytta av automatisering och för att säkerställa att den nya tekniken integreras på ett effektivt sätt.

Användningsområden för automatisering av arbetsflöden

Workflow automation kan användas inom många olika områden för att effektivisera processer, spara tid och minska fel. Här är några exempel:

 • Kundtjänst

Automatisering av arbetsflöden kan hjälpa till att hantera serviceförfrågningar mer effektivt genom att automatiskt dirigera dem till rätt team eller person. Automatiska svar kan också användas för att ge kunderna omedelbar feedback och informera dem om statusen för deras begäran.

 • Redovisning och finans

Automatisering av arbetsflöden kan bidra till att minska fel i finansiella processer och säkerställa efterlevnad. Det kan handla om allt från att automatiskt skapa och skicka fakturor till att hantera utgifter och godkännanden samt automatisera rapporteringsprocesser.

 • Informationsteknik (IT)

På IT-avdelningar kan automatisering av arbetsflöden användas för att hantera serviceförfrågningar, utföra regelbundet underhåll, övervaka system och nätverk och många andra processer.

 • Mänskliga resurser

Processer som rekrytering, onboarding, löneutbetalningar och ledighetsansökningar kan förenklas avsevärt genom automatisering av arbetsflöden. Ett arbetsflöde för onboarding kan t.ex. automatiskt tilldela alla nödvändiga uppgifter som utbildning, dokument och åtkomsträttigheter.

 • Hantering av leveranskedjan

Automatisering av arbetsflöden kan bidra till att öka effektiviteten i leveranskedjan genom att automatisera uppgifter som orderhantering, leveransspårning, lageruppdateringar och leverantörshantering.

 • Försäljning och marknadsföring

Automation kan här användas för att spåra och kvalificera leads, hantera marknadsföringskampanjer och spåra kundinteraktioner. Genom att automatisera dessa processer kan sälj- och marknadsföringsteam öka sin effektivitet och bättre betjäna sina målgrupper.