Please enter a search term:

VMWare-lösningar och tjänster

Den digitala omvandlingen har tagit fart under de senaste åren och har blivit en avgörande faktor för företagens framgång. B2B-företag står inför utmaningen att optimera sina processer och infrastrukturer för att förbli konkurrenskraftiga i denna digitala tidsålder. mprofi AG är ett ledande konsult- och tjänsteföretag som specialiserat sig på att stödja företag i deras digitala omvandling och erbjuda dem skräddarsydda molnlösningar och molntjänster. En av våra kärnkompetenser är implementering av VMWare, en av de ledande leverantörerna av molninfrastruktur och hantering.

Nedan ger vi en översikt över vår VMWare-programvara och våra VMWare-tjänster, samt lösningar som är särskilt anpassade till behoven hos B2B-företag.


 • Planering och utformning av VMWare-infrastruktur: En effektiv och säker VMWare-design är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av en molnstrategi. Våra erfarna VMWare-arkitekter hjälper dig att analysera din befintliga IT-infrastruktur och utforma en skräddarsydd VMWare-infrastruktur som passar dina individuella krav.
 • Implementering och integration av VMWare: Våra VMWare-experter hjälper dig att implementera din VMWare-infrastruktur, inklusive installation och konfiguration av vSphere, vCenter, ESXi och andra VMWare-komponenter. Dessutom säkerställer vi en sömlös integration av VMWare i ert befintliga IT-landskap och ser till att alla system och applikationer fungerar optimalt tillsammans.
 • VMWare-optimering och prestandajustering: För att få ut mesta möjliga av din VMWare-infrastruktur krävs kontinuerlig optimering och prestandaövervakning. Våra VMWare-experter analyserar dina system, identifierar potentiella flaskhalsar och sårbarheter och optimerar din VMWare-miljö för att öka prestanda och effektivitet.
 • VMWare-säkerhet och efterlevnad: Säkerhet och dataskydd är avgörande för ditt företags framgång. Våra VMWare-säkerhetsexperter ser till att din VMWare-infrastruktur uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och uppfyller alla lagstadgade krav. Vi erbjuder omfattande säkerhetslösningar, inklusive brandväggskonfiguration, intrångsdetektering och förebyggande åtgärder, samt regelbundna säkerhetsgranskningar och revisioner.

 • Hanterade VMWare-tjänster: Som en del av våra VMWare Managed Services tar vi ansvar för drift, underhåll och löpande optimering av din VMWare-infrastruktur. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland annat
  • Proaktiv övervakning och incidenthantering: Vi övervakar er VMWare-miljö dygnet runt, identifierar potentiella problem och åtgärdar dem innan de leder till driftstopp eller försämrad prestanda.
  • Patch- och uppdateringshantering: Vi ser till att din VMWare-programvara alltid är uppdaterad och att säkerhetspatchar och uppdateringar installeras för att skydda din miljö mot hot.
  • Säkerhetskopiering och katastrofåterställning: Vi implementerar tillförlitliga säkerhetskopieringsstrategier och katastrofåterställningsplaner för att skydda era affärskritiska data och applikationer och säkerställa snabb återhämtning i händelse av en katastrof.
 • VMWare Cloud Migration: Våra VMWare-experter hjälper dig att planera och genomföra en framgångsrik molnmigration. Vi hjälper dig att utveckla den optimala molnstrategin för ditt företag och utför en omfattande analys av din befintliga IT-infrastruktur för att identifiera potentiella risker och utmaningar. Därefter tar vi fram en detaljerad migrationsplan som säkerställer en smidig övergång till molnet.
 • Träningoch utbildning i VMWare: Hur väl VMWare-implementeringen lyckas beror till stor del på personalens kompetens. Vi erbjuder skräddarsydd VMWare-utbildning och fortbildning för att se till att ditt team är uppdaterat och kan använda VMWare-programvaran effektivt. Vår utbildning omfattar både teoretiska och praktiska aspekter och ges av erfarna VMWare-utbildare.
 • VMWare-rådgivningoch strategirådgivning: Våra VMWare-rådgivningstjänster omfattar strategisk rådgivning och stöd för att utveckla er molnstrategi, välja de optimala VMWare-lösningarna och identifiera potentiella förbättringar. Vi hjälper dig att uppnå dina affärsmål genom att visa dig hur du bäst använder VMWare-teknik för att optimera din IT-infrastruktur och öka din operativa effektivitet.

mprofi AG är din kompetenta partner för VMWare-lösningar och tjänster. Vi stöder B2B-företag i deras digitala omvandling och erbjuder skräddarsydd VMWare-programvara, tjänster och lösningar som är anpassade till ditt företags specifika behov.

Med vår expertis och erfarenhet av implementering av VMWare hjälper vi dig att optimera din IT-infrastruktur, öka din operativa effektivitet och säkra din konkurrenskraft i den digitala tidsåldern.