Please enter a search term:

  • Tjänsteföretag

    Kunderna har aldrig varit mer krävande och det har aldrig varit möjligt att uppfylla kundernas önskemål så individuellt som det är möjligt idag. Vi utvecklar den bästa och mest lämpliga kundresan för dig och hittar den perfekta plattformen för e-handel eller kundhantering.

    Upptäck nu!

Tjänsteföretag

Tjänstesektorn är den största och snabbast växande ekonomiska sektorn i Tyskland (70 % av BNP) och den viktigaste industrisektorn vid sidan av fordonstillverkning, kemisk industri och maskinteknik .

I Schweiz är sektorn till och med den viktigaste och största industrisektorn av alla, med en andel på cirka 74 % av det totala bruttoförädlingsvärdet. I ingen annan bransch har digitaliseringen förmodligen varit en sådan drivkraft för innovation: utvecklingen och förändringarna är snabba och anpassas ständigt. Produktmarknader, fysiska tjänster och digitala erbjudanden står inte längre för sig själva, utan kompletterar varandra till smarta tjänster.

Utan appar, e-handelsplattformar och smarta tjänster fungerar ingenting längre. mprofi erbjuder företag inom tjänstesektorn optimalt stöd i utvecklingen och expansionen av deras affärsmodeller, eftersom det är vad vi är specialiserade på.


Tillämpningsområden för digitalisering inom serviceindustrin

Den kemiska och farmaceutiska industrin är en av de viktigaste och mest innovativa industrierna i världen. Här utvecklas, tillverkas och distribueras produkter som spelar en avgörande roll för människors hälsa och välbefinnande. Med tanke på den ökande globaliseringen, det ökande konkurrenstrycket och de förändrade kundbehoven har digitaliseringen blivit mycket viktig inom denna bransch.

I det följande vill vi ge dig en överblick över digitaliseringens möjligheter och tillämpningsområden inom den kemiska och farmaceutiska industrin:

Slutsats

Digitaliseringen erbjuder enorma möjligheter inom tjänstesektorn för att effektivisera arbetsprocesser, minska kostnader och öppna upp för nya affärsmöjligheter. För att kunna utnyttja denna potential är det viktigt att vidta rätt åtgärder i ett tidigt skede och att närma sig digitaliseringen på ett strategiskt sätt. Fokus bör också ligga på kundernas behov och förväntningar för att öka deras tillfredsställelse och bygga långsiktiga kundrelationer.