Please enter a search term:

  • Scrum

    Frigör ditt företags fulla potential med mprofi AG och Scrum - för en effektivare digital omvandling.

    Klicka här

Scrum: Turbo för ditt företags tillväxt

I dagens snabba digitala affärsvärld har anpassningsförmåga blivit en fråga om överlevnad. Som mprofi AG är vi stolta över att ligga i framkant när det gäller att stödja B2B-företag i denna omvandling. Vårt hjärta är Scrum, ett agilt ramverk som är erkänt för sin effektivitet och flexibilitet inom ett brett spektrum av projekt. I denna detaljerade introduktion visar vi dig hur vi använder Scrum i vårt arbete för att uppnå dina affärsmål.

Vad är Scrum?

Scrum är ett agilt ramverk som ursprungligen utvecklades för programvaruutveckling, men som har visat sig fungera även inom andra områden. Det fokuserar på iterativ och inkrementell bearbetning av projekt, vilket gör det möjligt att reagera flexibelt på förändringar och anpassa sig snabbt. På mprofi AG använder vi Scrum för att förbättra projektflödet och uppnå större effektivitet.


Kärnan i Scrum är sprintar, korta, regelbundna arbetsfaser under vilka specifika uppgifter slutförs. Det här arbetssättet gör att förändringar kan genomföras snabbt och att förbättringar kan göras kontinuerligt. En annan viktig del av Scrum är konceptet med självorganisering. Teamen får frihet och ansvar att själva hantera sina uppgifter och fatta beslut, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten. Transparens, inspektion och anpassning är andra viktiga principer i Scrum.


Scrum har visat sig vara användbart i många projekt. Till exempel inom mjukvaruutveckling, där krav och lösningar utvecklas genom samarbete mellan självorganiserande team. Men Scrum är också till stor nytta inom andra områden, t.ex. marknadsföring, där kampanjplaner ständigt måste granskas och anpassas. I princip kan Scrum användas inom alla områden där projekt kan brytas ned i realiserbara delar och bearbetas i sprintar.


Fördelarna med Scrum är många. För det första främjar Scrum ett närmare samarbete och förbättrar kommunikationen inom teamen. För det andra kan man reagera snabbt och flexibelt på förändringar. För det tredje förbättras produktkvaliteten genom regelbundna granskningar och justeringar. Och för det fjärde, eftersom det bygger på iterationer, möjliggör det kontinuerlig förbättring av arbetsprocesser och resultat.


På mprofi AG erbjuder vi ett brett utbud av tjänster för att implementera Scrum i ditt företag. Dessa omfattar utbildning, coachning och rådgivning, samt Scrum Masters för att leda och övervaka implementeringen av Scrum i era projekt. Våra tjänster är skräddarsydda efter era specifika behov och täcker allt från inledande implementering till kontinuerlig förbättring. Dessutom följer vi era team genom hela processen, ser till att de använder Scrum-metoderna på rätt sätt och hjälper dem att lösa problem och övervinna hinder.

I den digitala tidsåldern är förmågan att snabbt reagera på förändringar och arbeta effektivt avgörande för ett företags framgång. Scrum erbjuder ett kraftfullt ramverk för att uppnå just detta. På mprofi AG är vi stolta över vår förståelse för Scrum-metodikens kärna och vår förmåga att framgångsrikt omsätta den i praktiken. Genom att implementera Scrum kan vi hjälpa våra kunder att skapa en mer effektiv, flexibel och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Våra Scrum-baserade tjänster är utformade för att stödja dig på din resa mot digital excellens och hjälpa dig att hålla dig före konkurrenterna i den digitala ekonomin.

Vårt mål är att stödja dig på din väg mot agil transformation och hjälpa dig att ligga ett steg före konkurrenterna i den digitala ekonomin. Med mprofi AG och Scrum kan du vara säker på att ditt företag är väl rustat för utmaningarna i den digitala eran.