Please enter a search term:

 • Projektledning enligt vattenfallsprincipen

  Navigera säkert in i den digitala omvandlingen med mprofi AG och vattenfallsprojektledning

  Klicka här

Projektledning enligt vattenfallsprincipen

Välkommen till mprofi AG, din pålitliga partner på vägen mot digital transformation. Som en erfaren digital byrå är vi specialiserade på att stödja B2B-företag i det effektiva genomförandet av deras digitala projekt. Vårt strukturerade arbetssätt bygger på den beprövade projektledningsmetoden vattenfall.

Vad är vattenfallsprojektledning?

Vattenfallsprojektledning är en linjär metod som delar upp ett projekt i olika, successiva faser. Varje fas måste vara helt slutförd innan nästa påbörjas. Detta tillvägagångssätt möjliggör en tydlig definition och mätning av projektets framsteg och säkerställer ett ordnat och metodiskt genomförande.


De viktigaste kännetecknen för vattenfallsprojektledning är en serie tydligt definierade faser:

 • Dessa börjar med en grundlig kravanalys där vi förstår våra kunders mål och förväntningar.
 • Nästa steg är att översätta dessa krav till en detaljerad projektplan som definierar alla faser i projektet.
 • Genomförandefasen innebär sedan att planen omsätts i konkreta åtgärder.
 • Implementeringen följs av verifieringsfasen, där vi säkerställer att alla mål har uppfyllts och att arbetet har utförts korrekt. Slutligen avslutas projektet med driftsättning och överlämning till kunden.

Fördelarna med att använda vattenfall som projektledningsmetod är många:

 • Den sekventiella strukturen i metoden kan minimera projektrisker och optimera projektplanering och kontroll.
 • Dessutom möjliggör den tydliga definitionen av projektfaser och mål en effektiv resursfördelning.

Förutom att tillämpa vattenfallsprojektledning vid projektgenomförande erbjuder vi även utbildning och rådgivning inom området för denna metod. Våra experter har många års erfarenhet av att tillämpa denna metod och kan utbilda och stödja ditt team i implementeringen av den. Vi erbjuder också konsulttjänster för att hjälpa ditt företag att välja och implementera de bästa digitala lösningarna.


Ett typiskt exempel på användning av vattenfallsmodellen skulle kunna vara ett företag som vill introducera ny programvara eller förbättra en befintlig plattform. Vi skulle först genomföra en detaljerad kravanalys för att förstå vad företaget vill uppnå. Därefter skapar vi en projektplan som definierar projektets faser. Det kan handla om urval och upphandling av programvaran, konfiguration och anpassning av programvaran till företagets specifika behov och slutligen implementering och utbildning av företagets anställda.

Med mprofi AG vid din sida kan du vara säker på att ditt projekt kommer att genomföras framgångsrikt, från den första idén till det slutliga förverkligandet. Vår vattenfallsmetod för projektledning säkerställer att varje projekt genomförs på ett strukturerat, metodiskt sätt och i enlighet med era specifika krav och mål.

Vi förstår att digital transformation är en komplex och ofta utmanande process. Därför är vi fast beslutna att förse våra kunder med en tydlig och strukturerad metod för att navigera i denna process. Vår vattenfallsmetod för projektledning ger det ramverk som krävs för att framgångsrikt genomföra era digitala projekt. Den möjliggör effektiv planering, implementering och kontroll av era projekt, minimerar riskerna och säkerställer optimal användning av era resurser.

Genom att tillämpa vattenfallsmodellen på era projekt kan ni uppnå era mål på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Oavsett om du vill införa ny programvara, förbättra en befintlig plattform eller helt digitalisera din affärsmodell, erbjuder mprofi AG dig det nödvändiga ramverket för att uppnå dessa mål.

Sammanfattningsvis gör mprofi AG:s strukturerade och metodiska tillvägagångssätt baserat på vattenfallsmetoden för projektledning företaget till en pålitlig partner för B2B-företag som vill genomföra sin digitala omvandling på ett framgångsrikt sätt. Vi är fast övertygade om att detta tillvägagångssätt kan ge ett betydande bidrag till ett framgångsrikt genomförande av era projekt och ser fram emot att följa er på er väg in i den digitala framtiden.