Please enter a search term:

 • Lean Sex Sigma

  mprofi AG - Din möjliggörare för digital transformation och excellens genom Lean Six Sigma.

  Klicka här

Optimera dina affärsprocesser med Lean Six Sigma

I dagens snabba värld har inget företag råd att stå stilla. På mprofi AG förstår vi hur brådskande och viktigt det är med kontinuerlig utveckling. Vi strävar efter att ge våra kunder de mest ändamålsenliga och effektiva lösningarna, och vi förlitar oss på Lean Six Sigma för att göra det. I den här artikeln ger vi dig en detaljerad inblick i vår strategi, processimplementering och arbetsetik i förhållande till Lean Six Sigma.

Vad är Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma är en vetenskapligt baserad metod som syftar till att minska slöseri och optimera processer för att uppnå maximal effektivitet. Den kombinerar principerna för Lean, som fokuserar på att eliminera slöseri, och Six Sigma, som fokuserar på att minska variationer och fel för att uppnå bästa möjliga resultat.


Lean Six Sigma kännetecknas av ett antal grundläggande egenskaper som skiljer det från andra metoder för processoptimering. Dessa är bl.a:

 • Kundfokus

Lean Six Sigma sätter kunden i centrum. Alla förbättringar och optimeringar görs med målet att öka värdet för kunden.

 • Datadrivet beslutsfattande

Lean Six Sigma bygger på datadrivet beslutsfattande. Med hjälp av statistiska verktyg och tekniker analyseras och tolkas data för att fatta välgrundade beslut och lösa problem på ett effektivt sätt.

 • Kontinuerlig förbättring

En central aspekt av Lean Six Sigma är strävan efter ständiga förbättringar. Det handlar om att ständigt leta efter sätt att förbättra och kontinuerligt öka effektiviteten i processerna.


Det finns ett antal fördelar med att använda Lean Six Sigma. Bland dessa kan nämnas

 • Ökad effektivitet

Genom att optimera processer och minska slöseri kan Lean Six Sigma öka effektiviteten i ditt företag.

 • Förbättrad kvalitet

Lean Six Sigma bidrar till att minska defekter och variationer, vilket resulterar i produkter eller tjänster av högre kvalitet.

 • Öka kundnöjdheten

Med effektivare processer och högre kvalitet kan du öka kundnöjdheten och bygga lojalitet.

 • Kulturell omvandling

Lean Six Sigma främjar en kultur av ständiga förbättringar och innovation som ökar medarbetarnas engagemang och produktivitet.


På mprofi AG erbjuder vi ett brett utbud av tjänster relaterade till Lean Six Sigma. Dessa omfattar bl.a:

 • Konsultation

Vi hjälper dig att införa och effektivt använda principerna och teknikerna i Lean Six Sigma i ditt företag.

 • Optimering av processer

Vi analyserar era befintliga processer, identifierar förbättringsområden och hjälper er att genomföra förändringar.

 • Utbildning och workshops

Vi erbjuder utbildning och workshops för att lära dig och din personal grunderna och de avancerade teknikerna i Lean Six Sigma.

 • Implementering av Lean Six Sigma-projekt

Vi stöttar er i genomförandet av Lean Six Sigma-projekt, från planeringsfasen till implementering och uppföljning.

 • Kontinuerligt stöd

Vi stannar kvar hos er efter implementeringen av Lean Six Sigma och ger löpande support för att säkerställa att ni får ut mesta möjliga av metoden.


Lean Six Sigma kan användas inom en rad olika tillämpningsområden. Några exempel skulle kunna vara:

 • Produktionsprocesser

Lean Six Sigma kan användas för att optimera produktionsprocesser genom att eliminera slöseri och öka effektiviteten.

 • Kvalitetsledning

Lean Six Sigma kan användas av företag för att förbättra kvaliteten på deras produkter eller tjänster genom att minska defekter och variationer.

 • Kundservice

Lean Six Sigma kan också användas inom kundservice för att öka kundnöjdheten och förbättra kundlojaliteten.

Lean Six Sigma är mer än bara en metod för processoptimering - det är en filosofi som bygger på ständiga förbättringar, innovation och kundnöjdhet. På mprofi AG är vi övertygade om att Lean Six Sigma är en av de mest effektiva metoderna för att öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Oavsett om du är ett stort företag eller ett litet nystartat företag är vi redo att stödja dig i din digitala omvandling och hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå. Välkommen till mprofi AG, din partner för digital transformation och Lean Six Sigma.