Please enter a search term:

 • Kanban

  Effektivisera era B2B-projekt med mprofi AG och Kanban. Upplev fördelarna med digital transformation och processoptimering!

  Klicka här

Kanban

Digital transformation är inte bara en trend, utan en nödvändighet för alla moderna företag som vill konkurrera i dagens hyperuppkopplade värld. Men eftersom behovet av digital omvandling kommer med många utmaningar och krav, har mprofi AG etablerat sig som en pålitlig partner på detta område. Med införandet av Kanban-metoden, som spelar en central roll i den digitala omvandlingen, erbjuder mprofi AG B2B-företag en effektiv lösning för att optimera sina arbetsflöden.

Vad är Kanban?

Kanban-metoden, ett japanskt ord som betyder "visuell tavla", är en visuell hanteringsmetod som syftar till att optimera arbetsflöden och öka produktiviteten. Den består av en tavla som är indelad i olika kolumner som representerar de olika faserna i en process. På tavlan flyttas uppgiftskort (kanbans) från en kolumn till nästa för att spåra hur långt en uppgift har kommit. De grundläggande principerna för Kanban-metoden är transparens, anpassningsförmåga och ständig förbättring, vilket mprofi AG har förankrat i sitt arbete med B2B-kunder.

Varför använda Kanban?

Kanban hjälper företag att göra sina projekt mer effektiva och transparenta genom att ge en tydlig och begriplig översikt över framstegen och prioriteringarna inom projektet.


mprofi AG har effektivt implementerat Kanban-metoden i sin arbetsmiljö och processimplementering. Vi använder Kanban för att visualisera våra kunders arbetsflöde, vilket leder till förbättrad kommunikation och samarbete inom teamet. Detta gör det möjligt för teamen att tidigt identifiera och åtgärda flaskhalsar och hinder i sina processer, vilket i sin tur leder till effektivare arbete och bättre resultat.

En av de största fördelarna med att samarbeta med mprofi AG om implementeringen av Kanban är vår omfattande expertis inom digital transformation. Genom sin erfarenhet av att arbeta med olika branscher och företagsstorlekar kan mprofi AG erbjuda sina kunder skräddarsydda lösningar som är anpassade till deras individuella behov och utmaningar. Vårt individuella tillvägagångssätt säkerställer att våra kunder kan förverkliga Kanban-metodikens fulla potential.

Genom att använda och utveckla Kanban-metoden har vi visat vår förmåga att optimera affärsprocesser och samtidigt skapa en miljö som främjar kontinuerlig förbättring och anpassningsförmåga.


 • Implementering av Kanban
 • Omfattande utbildning
 • Genomförande av Kanban-möten
 • Regelbundna granskningar och justeringar av Kanban-tavlan
 • Råd och stöd för att lösa problem som kan uppstå under användningen av Kanban
 • Tillhandahålla verktyg, utbildning och bästa praxis som är skräddarsydda för varje företags specifika behov

Sammanfattningsvis är mprofi AG en digital byrå som specialiserat sig på att stödja B2B-företag i deras digitala omvandling. Med införandet av Kanban-metoden och ett starkt fokus på transparens, anpassningsförmåga och kontinuerlig förbättring erbjuder vi våra kunder skräddarsydda lösningar som syftar till att optimera deras arbetsflöden och öka deras produktivitet.

Genom att kombinera expertis, individuellt anpassade lösningar och ett kundcentrerat tillvägagångssätt är mprofi AG en pålitlig partner för B2B-företag som vill optimera sina digitala processer och öka sin konkurrenskraft i den digitala världen.