Please enter a search term:

 • Workshops och coachning

  Digitalt team? Omvandling? Ny programvara eller nytt CMS? Vi utbildar dig och dina medarbetare genom hela omvandlingsprocessen och erbjuder även seminarier och workshops om de enskilda byggstenarna.

  Den här vägen!

I workshops tillhandahåller vi kunskap och metoder för att se på de kommande förändringarna från alla håll, för att fastställa ståndpunkter och för att definiera mål. Professionell bearbetning och sammanfattning av workshopresultaten skapar en solid grund för alla efterföljande steg.

Att förbättra prestationen är målet för varje coachingsession. Om det finns grundläggande kunskaper och tillräcklig övning i att hantera en process optimerar jag resultatet med individuella coachningssessioner och förbättrar därmed på ett avgörande sätt förhållandet mellan ansträngning och nytta.

Teman för workshops:

 • Positionering av företag, varumärke, produkt
 • Kommunikation av USP online
 • Strategisk produktutveckling
 • Marknadsmiljö och marknadsrelevans
 • Fördelar och exempel på användning i den mobila webben
 • Optimera omvandlingsprocesser
 • Processdesign och optimering
 • Förändringshantering
 • Resursplanering och resurshantering
 • Grundläggande kunskaper och expertkunskaper om kommunikationskanaler online
 • Redaktionell planering för marknadsföring, PR och online-redaktion
 • Teknik, tjänster och strategi för marknadsföring via nyhetsbrev
 • Grunderna i sökmotoroptimering (SEO)
 • Riktlinjer & policy för online-applikationer i företaget
 • Individuella utbildningar och grupputbildningar
 • Online-coachning
 • Regelbunden feedback via e-post
 • Förbättrat arbetsklimat
 • Förbättrad prestation
 • Mer glädje på jobbet

Oavsett om det handlar om ämnesidentifiering och redaktionell planering online för din kommunikationsavdelning eller hantering av kommentarer i sociala nätverk: Om nyinlärda färdigheter inte fördjupas och praktiseras genom utbildning uppstår snabbt luckor i den praktiska tillämpningen såväl som i den teoretiska bakgrundskunskapen.

Med individuella utbildningar och grupputbildningar hjälper jag chefer och medarbetare att använda nya kommunikationskanaler i sociala medier och online-applikationer på ett effektivt och skickligt sätt. Förutom att bygga upp aktuell expertis och nödvändig bakgrundskunskap ligger fokus tydligt på praktisk tillämpning i företaget.

Coachning

Att förbättra prestationen är målet för varje coachingsession. Om det finns grundläggande kunskaper och tillräcklig övning i att hantera en process optimerar jag resultatet med individuella coachningssessioner och förbättrar därmed på ett avgörande sätt förhållandet mellan ansträngning och nytta.

Coachning kan ske som individuell coachning eller i små grupper direkt på företaget, som videochattar eller regelbunden feedback via e-post, t.ex. på redaktionella uppgifter. Som ett resultat säkerställer coaching mer glädje i slutförandet av dagliga uppgifter och därmed bättre prestanda och ett förbättrat arbetsklimat.

Aktuella händelser/aktiviteter
Nyheter om ämnet
Prenumerera på nyhetsbrev