Please enter a search term:

 • Skydd av personuppgifter

  Läs om hur våra dataskyddsexperter skyddar ditt företag mot risker och säkerställer efterlevnad av GDPR.

  Kontakta våra experter!

Rådgivning och implementering av dataskydd, DSGVO och GDPR för B2B-företag

I vår digitaliserade värld är skydd av personuppgifter och efterlevnad av dataskyddslagar avgörande. Implementeringen av dataskyddspolicyer och efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är avgörande idag. Vår digitala byrå erbjuder dig som B2B-företag omfattande rådgivning och professionellt stöd för att implementera de senaste dataskyddsbestämmelserna i den digitala världen.

Vår kompetens inom området dataskydd

Våra experter har omfattande expertis och många års erfarenhet inom området dataskydd och dataskyddsbestämmelser. Vi hjälper ditt företag att uppfylla de rättsliga kraven och samtidigt utforma dina digitala processer på ett effektivt sätt. Våra kärnkompetenser omfattar:

I dagens digitala värld är skyddet av personuppgifter och efterlevnaden av dataskyddslagar en avgörande framgångsfaktor för alla företag. Vår digitala byrå erbjuder dig omfattande rådgivning och professionellt stöd för att implementera de senaste dataskyddsbestämmelserna som DSGVO och GDPR. Med vår expertis och mångåriga erfarenhet av dataskydd ser vi till att ditt företag uppfyller alla rättsliga krav och samtidigt effektiviserar dina digitala processer.

 • DSGVO- och GDPR-rådgivning

Vi erbjuder omfattande rådgivning om implementering av DSGVO- och GDPR-kraven i ditt företag. Våra konsulter analyserar era befintliga dataskyddsprocesser och utvecklar individuella lösningar för att säkerställa efterlevnad av de rättsliga kraven. Vi hjälper dig att identifiera risker och sårbarheter och utvecklar tillsammans med dig effektiva strategier för att genomföra dataskyddsbestämmelserna.

 • Dataskyddsrevision och riskanalys

Vårt team av dataskyddsexperter genomför dataskyddsrevisioner och riskanalyser i ditt företag för att säkerställa att dina databehandlingsförfaranden uppfyller de rättsliga kraven. Vi identifierar potentiella risker och sårbarheter i era system och processer och rekommenderar lämpliga åtgärder för att minimera riskerna och optimera datasäkerheten.

 • Dataskyddsombud och utbildning

Vid behov förser vi dig med ett externt dataskyddsombud som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagarna i ditt företag och stöder dig i genomförandet av de rättsliga kraven. Dessutom erbjuder vi utbildning för dina anställda för att säkerställa en omfattande förståelse för dataskydd och datasäkerhet och för att öka medvetenheten om vikten av dataskydd.

 • Genomförande av åtgärder för dataskydd

Våra experter hjälper ditt företag att genomföra tekniska och organisatoriska dataskyddsåtgärder för att säkerställa säkerheten i dina databehandlingsförfaranden. Vi hjälper er att välja lämpliga tekniker och verktyg och utvecklar individuella dataskyddskoncept som är anpassade till era specifika krav och företagsstrukturer. Våra åtgärder omfattar bland annat

 1. Kryptering av data och kommunikation
 2. Åtkomstkontroll och hantering av behörigheter
 3. Säkerhetskopiering och återställning av data
 4. Incidenthantering och beredskapsplaner
 5. Konsekvensbedömning av dataskydd
 • Avtal om databehandling och samtyckesformulär

Vi hjälper dig att upprätta avtal om databehandling och samtyckesförklaringar för att säkerställa en laglig behandling av personuppgifter. Våra experter granskar och uppdaterar era befintliga avtal och förklaringar och skapar vid behov nya dokument som uppfyller de aktuella kraven i dataskyddsförordningen.

 • Tekniska och organisatoriska åtgärder

Vi ger ditt företag råd om de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten i din databehandling. Vi utvecklar individuella säkerhetskoncept som är anpassade till ditt företags behov och säkerställer efterlevnad av dataskyddslagarna. Våra åtgärder omfattar bland annat

 1. Riktlinjer och standarder för IT-säkerhet
 2. System- och nätverkssäkerhet
 3. Dataskyddskompatibel programvaruutveckling
 4. Säkerhetsbedömning av tredjepartsleverantörer och molntjänster