Please enter a search term:

 • Nginx

  Upptäck Nginx: hög prestanda, skalbarhet och flexibilitet för dina webbapplikationer och tjänster. Öka din digitala framgång nu!

  Ytterligare information

Upptäck kraften i Nginx - den kraftfulla servertekniken

Välkommen till vår landningssida för den innovativa servertekniken Nginx! Här får du en omfattande översikt över denna kraftfulla teknik och dess många användningsområden. Lär dig hur Nginx kan förbättra prestanda och skalbarhet för dina webbapplikationer och tjänster och varför det är det föredragna valet för många företag över hela världen.

Vad är Nginx?

Nginx (uttalas som "Engine-X") är en kraftfull och flexibel programvara med öppen källkod som fungerar som webbserver, omvänd proxy, lastbalanserare och HTTP-cache. Nginx utvecklades ursprungligen 2004 av Igor Sysoev och har snabbt blivit en av de mest populära webbserverteknikerna som används av stora företag som Netflix, Airbnb och Adobe.

Jämfört med traditionella webbservrar som Apache har Nginx hög prestanda, låg resursanvändning och hög skalbarhet. Detta gör det möjligt att garantera snabba svarstider även vid hög belastning och många samtidiga förfrågningar.

 • De viktigaste funktionerna i Nginx

  De viktigaste funktionerna i Nginx

  Prestanda och skalbarhet: Nginx använder en händelsestyrd, asynkron och icke-blockerande modell som gör det möjligt att hantera tusentals förfrågningar samtidigt med minimala resurser. Detta ger högre prestanda och skalbarhet jämfört med traditionella webbservrar.

  Omvänd proxy och lastbalansering: Nginx kan användas som en omvänd proxy för att vidarebefordra förfrågningar från klienter till backend-servrar och returnera deras svar till klienterna. På så sätt kan Nginx också fungera som en lastbalanserare för att fördela belastningen över flera backend-servrar och därmed öka tillgängligheten och tillförlitligheten hos webbapplikationen.

  HTTP-cachelagring: Nginx tillhandahåller kraftfull HTTP-cachelagringsfunktionalitet som hjälper till att minska latens och öka prestanda. Genom att cachelagra statiskt och dynamiskt innehåll kan Nginx svara på förfrågningar snabbare, vilket minskar serverbelastningen.

  Säkerhet: Nginx erbjuder en mängd olika säkerhetsfunktioner, t.ex. stöd för SSL/TLS för att kryptera kommunikationen, begränsa antalet förfrågningar per klient och möjligheten att blockera oönskade förfrågningar.

  Flexibilitet och modularitet: Nginx har en modulär arkitektur som gör att funktionaliteten kan utökas genom att integrera moduler från tredje part. Dessutom kan Nginx användas med olika programmeringsspråk som PHP, Python och Ruby, vilket underlättar integrationen med befintliga webbapplikationer och tjänster.


 • Prestanda och skalbarhet: Nginx använder en händelsestyrd, asynkron och icke-blockerande modell som gör det möjligt att hantera tusentals förfrågningar samtidigt med minimala resurser. Detta ger högre prestanda och skalbarhet jämfört med traditionella webbservrar.

  Omvänd proxy och lastbalansering: Nginx kan användas som en omvänd proxy för att vidarebefordra förfrågningar från klienter till backend-servrar och returnera deras svar till klienterna. På så sätt kan Nginx också fungera som en lastbalanserare för att fördela belastningen över flera backend-servrar och därmed öka tillgängligheten och tillförlitligheten hos webbapplikationen.

  HTTP-cachelagring: Nginx tillhandahåller kraftfull HTTP-cachelagringsfunktionalitet som hjälper till att minska latens och öka prestanda. Genom att cachelagra statiskt och dynamiskt innehåll kan Nginx svara på förfrågningar snabbare, vilket minskar serverbelastningen.

  Säkerhet: Nginx erbjuder en mängd olika säkerhetsfunktioner, t.ex. stöd för SSL/TLS för att kryptera kommunikationen, begränsa antalet förfrågningar per klient och möjligheten att blockera oönskade förfrågningar.

  Flexibilitet och modularitet: Nginx har en modulär arkitektur som gör att funktionaliteten kan utökas genom att integrera moduler från tredje part. Dessutom kan Nginx användas med olika programmeringsspråk som PHP, Python och Ruby, vilket underlättar integrationen med befintliga webbapplikationer och tjänster.

 • Användningsområden för Nginx

  Användningsområden för Nginx

  Content Delivery Network (CDN): Nginx kan användas som en CDN-server för att effektivt leverera innehåll till användarna. Genom att distribuera innehåll över flera serverplatser kan man minska latensen och förbättra prestandan för slutanvändarna.

  Brandvägg för webbapplikationer (WAF): Genom att använda Nginx som en omvänd proxy i kombination med en brandvägg för webbapplikationer kan du skydda dina webbapplikationer från skadliga attacker som SQL-injektion, cross-site scripting (XSS) och DDoS-attacker.

  Mikrotjänster och containeriserade applikationer: Nginx kan användas som ingress controller för Kubernetes eller som lastbalanserare för containeriserade applikationer och mikrotjänster. På så sätt fördelar Nginx belastningen effektivt mellan de olika tjänsterna och säkerställer hög tillgänglighet.

  Videostreaming och medieservrar: Nginx är idealisk för användning som medieserver och server för videostreaming. Tack vare sin höga prestanda och skalbarhet kan Nginx bearbeta stora mängder dataströmmar och överföra dem till slutanvändarna.


 • Content Delivery Network (CDN): Nginx kan användas som en CDN-server för att effektivt leverera innehåll till användarna. Genom att distribuera innehåll över flera serverplatser kan man minska latensen och förbättra prestandan för slutanvändarna.

  Brandvägg för webbapplikationer (WAF): Genom att använda Nginx som en omvänd proxy i kombination med en brandvägg för webbapplikationer kan du skydda dina webbapplikationer från skadliga attacker som SQL-injektion, cross-site scripting (XSS) och DDoS-attacker.

  Mikrotjänster och containeriserade applikationer: Nginx kan användas som ingress controller för Kubernetes eller som lastbalanserare för containeriserade applikationer och mikrotjänster. På så sätt fördelar Nginx belastningen effektivt mellan de olika tjänsterna och säkerställer hög tillgänglighet.

  Videostreaming och medieservrar: Nginx är idealisk för användning som medieserver och server för videostreaming. Tack vare sin höga prestanda och skalbarhet kan Nginx bearbeta stora mängder dataströmmar och överföra dem till slutanvändarna.

 • Varför Nginx är rätt val för ditt företag

  Varför Nginx är rätt val för ditt företag

  Kostnadseffektivitet: Som open source-programvara är Nginx fritt tillgänglig för alla och kan användas utan kostnad. Detta gör att du kan använda kraftfulla servertekniker utan att behöva betala höga licenskostnader.

  Enkel integration: Nginx är lätt att installera och konfigurera. Tack vare den höga kompatibiliteten med olika programmeringsspråk och operativsystem kan Nginx integreras sömlöst i din befintliga IT-infrastruktur.

  Aktiv community och support: Den stora och aktiva communityn av Nginx-utvecklare och användare tillhandahåller en mängd resurser och support som hjälper dig att implementera och köra Nginx. Dessutom finns kommersiella supportalternativ tillgängliga om du behöver ytterligare hjälp.

  Öka företagets prestanda: Genom att driftsätta Nginx i din organisation kan du förbättra prestandan och skalbarheten för dina webbapplikationer och tjänster. Detta leder till en bättre användarupplevelse och kan i slutändan hjälpa dig att attrahera och behålla fler kunder.


 • Kostnadseffektivitet: Som open source-programvara är Nginx fritt tillgänglig för alla och kan användas utan kostnad. Detta gör att du kan använda kraftfulla servertekniker utan att behöva betala höga licenskostnader.

  Enkel integration: Nginx är lätt att installera och konfigurera. Tack vare den höga kompatibiliteten med olika programmeringsspråk och operativsystem kan Nginx integreras sömlöst i din befintliga IT-infrastruktur.

  Aktiv community och support: Den stora och aktiva communityn av Nginx-utvecklare och användare tillhandahåller en mängd resurser och support som hjälper dig att implementera och köra Nginx. Dessutom finns kommersiella supportalternativ tillgängliga om du behöver ytterligare hjälp.

  Öka företagets prestanda: Genom att driftsätta Nginx i din organisation kan du förbättra prestandan och skalbarheten för dina webbapplikationer och tjänster. Detta leder till en bättre användarupplevelse och kan i slutändan hjälpa dig att attrahera och behålla fler kunder.

Nginx är en kraftfull och flexibel serverteknik som är idealisk för företagsanvändning. Med sin höga prestanda, skalbarhet och mångsidighet kan Nginx hjälpa dig att ta dina webbapplikationer och tjänster till nästa nivå.