Please enter a search term:

 • Informationstjänster för Internet

  Maximera prestandan för dina webbapplikationer med Microsoft IIS

  Ytterligare information

Internetinformationstjänster (IIS)

Microsoft Internet Information Server (IIS) är en webbserver från Microsoft som körs på Windows-operativsystem. Den är en viktig komponent i Microsofts serverproduktfamilj och används av företag i alla storlekar för att vara värd för webbapplikationer och tjänster.

IIS är en kraftfull serverprogramvara som erbjuder ett brett utbud av funktioner för att köra webbapplikationer på ett säkert och tillförlitligt sätt. Programvaran är skalbar och kan köras på en mängd olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar för att tillgodose behoven hos företag av alla storlekar. IIS kan hantera många förfrågningar från webbplatser och webbapplikationer genom att ta emot och svara på HTTP-anslutningar och andra förfrågningar via Internetprotokollen TCP/IP och HTTPS.

IIS är en viktig komponent i Microsofts utbud av serverprodukter och används av många företag över hela världen. Tekniken ger en robust och skalbar plattform för distribution av webbapplikationer och tjänster. IIS har bland annat stöd för protokollen HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NNTP och Telnet, samt möjlighet att hosta PHP- och ASP.NET-webbapplikationer.

En annan fördel med IIS är möjligheten att automatisera serveradministrationen med Microsoft-verktyg som Internet Information Services Manager (IIS Manager). Med dessa verktyg kan administratörer hantera och konfigurera IIS-servrar i ett grafiskt användargränssnitt (GUI) för att förbättra prestanda och säkerhet för webbapplikationer och -tjänster.

IIS innehåller dessutom en rad säkerhetsfunktioner som skyddar webbapplikationer och webbtjänster. Det handlar om funktioner som SSL- och TLS-kryptering, användarautentisering och auktorisering, åtkomstkontrollistor och IP-adressbegränsningar. Dessa funktioner hjälper organisationer att öka säkerheten för sina webbapplikationer och tjänster och förhindra attacker. IIS stöder också integration av verktyg och tekniker från Microsoft och tredje part. Till dessa verktyg hör Visual Studio, SQL Server och SharePoint. Denna integration gör det möjligt för företag att koppla samman sina webbapplikationer och tjänster med andra Microsoft-produkter för att skapa heltäckande lösningar.

En annan viktig egenskap hos IIS är dess förmåga att förbättra skalbarheten och prestandan hos webbapplikationer och -tjänster. Tekniken kan köras på en enda server eller i en grupp av servrar för att tillgodose behoven hos webbplatser med hög trafik. IIS stöder också användningen av tekniker för lastbalansering för att fördela trafiken över flera servrar för optimal prestanda och tillgänglighet.


 • Värd för webbapplikationer: IIS kan användas för att hosta en mängd olika webbapplikationer och tjänster, inklusive ASP.NET- och PHP-applikationer.
 • Värdskap förwebbplatser: IIS kan också användas för att vara värd för webbplatser, inklusive statiskt och dynamiskt innehåll.
 • Hantering av applikationer: IIS har en rad funktioner för hantering av webbapplikationer, bland annat möjligheten att skapa och hantera applikations- och konfigurationspooler.
 • Säkerhetsfunktioner: IIS har en rad olika säkerhetsfunktioner, t.ex. SSL- och TLS-kryptering, användarautentisering och auktorisering, åtkomstkontrollistor och IP-adressbegränsningar.
 • Integrering av Microsoft-verktyg och -teknik: IIS kan integreras med andra Microsoft-verktyg som Visual Studio, SQL Server och SharePoint för att skapa heltäckande lösningar.
 • Skalbarhet: IIS kan köras på en enda server eller i en grupp av servrar för att tillgodose behoven hos webbplatser med hög trafik.
 • Lastbalansering: IIS stöder användning av teknik för lastbalansering för att fördela trafiken över flera servrar för optimal prestanda och tillgänglighet.

IIS är en viktig teknik för företag som kör webbapplikationer och webbtjänster. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner och distributionsalternativ som gör det möjligt för företag att köra sina webbapplikationer säkert och tillförlitligt. Genom att integrera Microsofts verktyg och tekniker kan IIS sömlöst integreras i befintliga IT-infrastrukturer och tillhandahålla en robust plattform för att leverera webbapplikationer och tjänster.

sammantaget ger IIS företagen en robust och skalbar plattform för att leverera webbapplikationer och webbtjänster. Tekniken är en viktig komponent i Microsofts serverproduktfamilj och används av många företag över hela världen.