Please enter a search term:

  • Raketchatt

    Framgångsrik B2B-kommunikation med Rocket Chat: Säker, anpassningsbar och dataskyddskompatibel. Upptäck våra skräddarsydda lösningar nu.

    Den här vägen!

Dataskyddskompatibel teamkommunikation med Rocket Chat:

I den digitala tidsåldern är effektiv kommunikation och samarbete avgörande för B2B-företagens framgång. I detta avseende är det viktigt att välja rätt plattform för att säkerställa dataintegritet och efterlevnad samtidigt som medarbetarnas produktivitet främjas. mprofi AG är ett ledande konsult- och tjänsteföretag som stödjer B2B-företag i deras digitala omvandling. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och tjänster för att tillgodose era behov av kommunikation och samarbete. I den här artikeln presenterar vi våra kompetenser och tjänster inom området integritetssäker teamkommunikation och samarbete med hjälp av Rocket Chat.


Rocket Chat är en kraftfull open source-plattform för teamkommunikation och samarbete som är säker, flexibel och anpassningsbar. Med ett brett utbud av funktioner, inklusive snabbmeddelanden, video- och ljudkonferenser, fildelning och projekthantering, ger Rocket Chat B2B-organisationer en centraliserad lösning för att effektivt ansluta sina team och främja samarbete.

  • Kommunikation i enlighet med sekretessreglerna

mprofi AG sätter stort värde på dataskydd och efterlevnad. Vi hjälper företag att göra sina teamkommunikationsplattformar dataskyddskompatibla genom att hjälpa dem att följa relevanta lagar och förordningar. Detta inkluderar att ta hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra branschspecifika bestämmelser.

  • Anpassningsbara och skalbara lösningar

Som digital byrå är vi specialiserade på att utveckla skräddarsydda Rocket Chat-lösningar som uppfyller de individuella kraven för varje B2B-företag. Vi ser till att plattformen är optimalt anpassad till ditt företags behov, från att integreras med befintliga system till att implementera ytterligare funktioner. Våra skalbara lösningar växer med ditt företag och håller dig i teknikens framkant.

  • Omfattande rådgivning och support

vårt team av experter kan ge dig omfattande rådgivning och support för att hjälpa dig att implementera Rocket Chat i ditt företag. Vi guidar dig steg för steg genom hela processen, från att analysera din nuvarande kommunikationsinfrastruktur till att planera och implementera Rocket Chat. Vi erbjuder också löpande support och underhåll för att se till att din plattform alltid fungerar smidigt och är uppdaterad.


För att säkerställa en framgångsrik implementering av Rocket Chat erbjuder vi riktad utbildning och workshops för din personal. Vårt utbildningserbjudande täcker både tekniska aspekter och bästa praxis för effektiv kommunikation och samarbete. Genom att delta i våra utbildningar kommer dina medarbetare att få de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda Rocket Chat effektivt och säkert i sitt dagliga arbete.


Säkerheten är av yttersta vikt när ni inför Rocket Chat i er organisation. Våra experter analyserar er befintliga IT-infrastruktur och utvecklar lösningar för att minimera potentiella säkerhetsrisker. Vi hjälper dig att implementera säkerhetsåtgärder som kryptering, användarautentisering och åtkomstkontroller för att säkerställa skyddet av dina data och din kommunikation.


För att maximera effektiviteten och produktiviteten hos dina team integrerar vi Rocket Chat sömlöst i dina befintliga system och applikationer. Detta möjliggör centraliserad och konsekvent kommunikation mellan olika avdelningar och projekt. Våra experter har erfarenhet av att integrera Rocket Chat med vanliga applikationer som CRM-system, projekthanteringsverktyg och kalenderlösningar.


RocketChat tillhandahåller löpande övervakning och analys av er Rocket Chat-implementering för att säkerställa plattformens prestanda och tillgänglighet. Vi identifierar och åtgärdar potentiella problem innan de påverkar er kommunikation och ert samarbete. Våra omfattande rapporter och analyser ger värdefulla insikter i hur plattformen används och hjälper dig att identifiera områden som behöver optimeras.

Långsiktigt partnerskap

Vårt mål är att bygga ett långsiktigt partnerskap med våra kunder för att hjälpa dem att kontinuerligt förbättra sina kommunikations- och samarbetslösningar. Genom regelbundna uppdateringar och förbättringar ser vi till att din Rocket Chat-implementering alltid är toppmodern och uppfyller de växande behoven i ditt företag.

Med mprofi AG som din partner i digital omvandling drar du nytta av vår expertis inom dataskyddskompatibel teamkommunikation och samarbete. Våra skräddarsydda Rocket Chat-lösningar, omfattande råd och hjälp samt löpande support gör att du kan öka produktiviteten och effektiviteten i dina team samtidigt som du uppfyller kraven på dataskydd och efterlevnad.