Please enter a search term:

 • OnOffice

  OnOffice: Den kompletta lösningen för framgångsrika fastighetsbolag - effektivitet, anpassningsförmåga och omfattande support.

  Den här vägen:

OnOffice - Den optimala lösningen för fastighetsbolag

I dagens snabba, digitala värld är det avgörande för fastighetsbolag att hålla jämna steg med aktuella tekniktrender. För att behålla konkurrenskraften är det viktigt att hitta innovativa lösningar som gör det dagliga arbetet enklare och ökar effektiviteten. I detta sammanhang introducerar vår digitala byrå "OnOffice", en heltäckande lösning speciellt för fastighetsbolag. I den här artikeln får du en detaljerad inblick i våra kompetenser och tjänster inom området "OnOffice" och lär dig hur du kan optimera ditt företag genom att integrera denna innovativa lösning.

OnOffice - En skräddarsydd lösning för fastighetsbolag

OnOffice är en omfattande programvarulösning för fastighetsbolag, utvecklad för att uppfylla kraven i denna specifika bransch. Programvaran erbjuder ett brett utbud av funktioner som är särskilt anpassade till behoven hos fastighetsmäklare och förvaltare. Dessa inkluderar:

 • Kund- och fastighetsförvaltning
 • Skapande av exponeringar
 • Schemaläggning
 • Verktyg för kommunikation
 • Uppgiftshantering
 • Rapporterings- och analysfunktioner
 • Gränssnitt mot fastighetsportaler och sociala medier

Med OnOffice kan fastighetsbolag optimera sina processer, förbättra teamarbetet och i slutändan öka sin produktivitet.


Vår digitala byrå erbjuder dig ett omfattande utbud av tjänster kring OnOffice-lösningen för fastighetsbolag:

 • Rådgivning och strategiutveckling

Vår digitala byrå erbjuder omfattande rådgivning för att säkerställa en optimal integration av OnOffice i ditt företag. Vi analyserar först dina nuvarande affärsprocesser, identifierar förbättringspotential och utvecklar en skräddarsydd strategi för introduktion och användning av OnOffice. Vårt mål är att ge dig en sömlös systemintegration som uppfyller dina individuella krav.

 • Utbildning och support

Vi är medvetna om att ett framgångsrikt införande av en ny programvarulösning också kräver lämplig utbildning av medarbetarna. Därför erbjuder vi omfattande utbildning för att bekanta ditt team med OnOffice-programvaran och se till att de kan använda alla funktioner effektivt. Dessutom är vi också tillgängliga för support och vidareutbildning efter implementeringen av OnOffice för att säkerställa din långsiktiga framgång.

 • Anpassning och förbättringar

Varje företag har sina egna krav och arbetssätt. Därför erbjuder vi dig möjligheten att anpassa OnOffice till dina specifika behov. Våra erfarna utvecklare kan skapa anpassningar och tillägg för programvaran för att säkerställa att den integreras optimalt med dina befintliga processer och system. På så sätt kan du optimera dina arbetsflöden ytterligare och öka ditt företags produktivitet.

 • Gränssnitt och integrationer

En viktig aspekt av implementeringen av OnOffice är integrationen med dina befintliga system och plattformar. Vår digitala byrå erbjuder dig omfattande stöd för att skapa gränssnitt och integrationer. Vi ser till att OnOffice fungerar smidigt med dina befintliga verktyg, till exempel CRM-system, bokföringsprogram eller e-postprogram. Dessutom erbjuder vi dig möjligheten att länka OnOffice till olika fastighetsportaler och sociala medier för att öka din räckvidd och synlighet.

 • Datasäkerhet och integritet

I en alltmer digitaliserad värld är skyddet av dina uppgifter av yttersta vikt. Vår digitala byrå lägger stor vikt vid datasäkerhet och dataskydd och ser till att OnOffice-lösningen uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Vi ger dig också råd om efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta bestämmelser för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagen.

 • Kontinuerlig optimering och vidareutveckling

Tekniken utvecklas ständigt och det är viktigt att hålla dina programvarulösningar uppdaterade. Som en del av våra OnOffice-tjänster erbjuder vi löpande optimering och utveckling av programvaran. Vi arbetar nära dig för att förstå dina krav och behov och anpassar och förbättrar programvaran därefter.

Genom att välja OnOffice och använda våra tjänster investerar du i den framtida lönsamheten för din fastighetsverksamhet och tar ett viktigt steg mot ökad effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. Tveka inte att kontakta oss för att lära dig mer om våra tjänster och OnOffice-lösningen och tillsammans säkerställa framgången för ditt företag.