Please enter a search term:

 • Immoblue Pro

  Revolutionera din fastighetsaffär med Immoblue Pro - kraftfull programvara, expertrådgivning och omfattande tjänster.

  Den här vägen:

Immoblue Pro - Den heltäckande lösningen för fastighetsbolag

I dagens digitala värld är det viktigare än någonsin för fastighetsföretag att sticka ut från konkurrenterna och betjäna sina kunder effektivt och professionellt. För att uppnå detta är kraftfulla programvarulösningar och kompetent rådgivning avgörande. Med "Immoblue Pro" erbjuder vår digitala byrå en omfattande lösning som är tillgänglig både som en produkt och som en tjänst och är specifikt anpassad till behoven hos B2B-företag inom fastighetssektorn. Följande beskrivning ger en detaljerad översikt över våra kompetenser och tjänster inom området "Immoblue Pro".

Immoblue Pro: En skräddarsydd lösning för fastighetsbolag

Immoblue Pro är en innovativ mjukvarulösning som hjälper fastighetsbolag att effektivisera sina arbetsflöden och ge bättre service till sina kunder. Produkten kombinerar kraftfulla funktioner och användarvänliga gränssnitt för att säkerställa sömlös integration med befintliga system.

Immoblue Pros viktigaste funktioner inkluderar:

 • Hantering av fastighetsinformation och dokument
 • Automatiserade marknadsföringsprocesser
 • Hantering av kunder och prospekt
 • Schemaläggning och samordning
 • Kraftfulla analys- och rapporteringsfunktioner
 • Mobil åtkomst för dig som är på språng


Införandet av en ny programvarulösning kan vara en stor utmaning för företag. Därför erbjuder vi omfattande konsulttjänster som hjälper dig att framgångsrikt implementera och anpassa Immoblue Pro till dina individuella behov. Våra experter arbetar nära ditt team för att förstå dina exakta krav och utveckla den bästa möjliga lösningen. Våra konsulttjänster omfattar

 • Behovsanalys och kravhantering
 • Projektplanering och projektledning
 • Systemintegration och utveckling av gränssnitt
 • Anpassning och konfiguration av Immoblue Pro
 • Utbildning och workshops för din personal
 • Teknisk support och underhåll

Utöver vår programvarulösning erbjuder vi en rad tjänster som syftar till att optimera användningen av Immoblue Pro för ditt företag och säkerställa din långsiktiga framgång. Dessa omfattar bland annat

 • Processoptimering och automatisering: Vi analyserar dina befintliga arbetsflöden och utvecklar individuella automatiseringslösningar för att öka din effektivitet och minska felkällor.
 • Datamigrering och rensning: Våra experter hjälper dig att överföra och förbereda dina befintliga data till Immoblue Pro-systemet för att säkerställa en smidig integration.
 • Anpassningar och förbättringar av programvara: Vi utvecklar skräddarsydda funktioner och tillägg för Immoblue Pro för att optimalt täcka dina specifika krav och önskemål.
 • Prestandaoptimering: Våra experter analyserar systemets prestanda och identifierar förbättringspotential för att ytterligare öka effektiviteten i Immoblue Pro för ditt företag.
 • IT-säkerhet och dataskydd: Vi ger dig råd om efterlevnaden av IT-säkerhetsstandarder och dataskyddskrav för att skydda dina kunddata och affärsinformation.

Vårt mål är att bygga ett långsiktigt och förtroendefullt partnerskap med våra kunder. Därför fokuserar vi på kontinuerlig support och hjälp för att stå vid din sida även efter implementeringen av Immoblue Pro. Våra tjänster inom detta område inkluderar

 • Regelbundna uppdateringar och vidareutveckling av Immoblue Pro: Vi ser till att din programvara alltid är uppdaterad och anpassar den till förändrade marknadskrav.
 • Helpdesk och teknisk support: Vårt erfarna supportteam är alltid tillgängligt för att hjälpa dig med frågor eller problem.
 • Utbildning och fortbildning: Vi erbjuder regelbundna kurser och workshops för att utbilda ditt team i användningen av Immoblue Pro och för att informera dem om innovationer och bästa praxis.

Immoblue Pro är en heltäckande lösning för fastighetsbolag som erbjuder både kraftfulla programvarufunktioner och kompetent rådgivning och tjänster. Vår digitala byrå hjälper dig att framgångsrikt implementera och använda Immoblue Pro för att optimera dina arbetsflöden, öka din kundlojalitet och positionera dig framgångsrikt på marknaden. Vår omfattande kompetens och mångåriga erfarenhet inom B2B-sektorn gör oss till den perfekta partnern för ditt fastighetsbolag.