Please enter a search term:

  • Digitalisering Fastigheter

    Fastighetsbranschen, som traditionellt präglats av personlig kontakt, håller på att förändras. Virtuella visningar, onlineportaler, verktyg för dataanalys och effektiv kundhantering - den digitala paletten är stor. Prata med oss.

    Upptäck nu!

Digitalisering inom fastighetsmarknadsföring, fastighetsförvaltning och fastighetsadministration

DACH-regionen är den mest attraktiva fastighetsmarknaden i Europa för internationella investerare. Inte ens internationella kriser har hittills kunnat dämpa marknaden för hus, mark, hyreslägenheter och industribyggnader. Sedan pandemin har det hänt något i branschen, som traditionellt har präglats av personlig kontakt; virtuella visningar har till exempel blivit standard eller en naturlig tilläggstjänst.

I likhet med den offentliga sektorn är branschen dock fortfarande relativt ovillig att investera i den digitala omvandlingen. Men även här är det bara de som investerar nu som kommer att kunna överleva på marknaden.

Marknadsföringen av fastigheter håller på att revolutioneras av digitaliseringen. Medan annonser i tidningar och tidskrifter tidigare var regel, presenteras fastigheter nu i allt högre grad online. Plattformar som Immobilienscout24, Immowelt eller Immonet har erövrat marknaden och erbjuder snabb, målgruppsinriktad marknadsföring av fastigheter. B2B-företag kan här fungera som tjänsteleverantörer och bidra med sin expertis inom onlinemarknadsföring av fastigheter.


Lösningar och tillämpningsexempel

för digitaliseringen av fastighetsbranschen

Digitaliseringen förändrar även fastighetsbranschen och öppnar upp många möjligheter för företagen här.

I det följande ger vi dig en översikt över de viktigaste aspekterna av digitaliseringen inom fastighetsbranschen och visar hur B2B-företag kan dra nytta av denna utveckling:

Slutsats

Sammantaget erbjuder digitaliseringen fastighetsbranschen många möjligheter att optimera affärsprocesser, minska kostnader och förbättra kundservicen. Särskilt i tider då fastighetsbranschen alltmer präglas av konkurrens och förändring kan digitaliseringen bidra till att ge företagen en konkurrensfördel och göra dem redo för framtiden.