Please enter a search term:

  • Växla till Google Analytics 4

    Är din webbplats förenlig med gällande lagstiftning? Vi hjälper dig med konverteringen till Google Analytics 4.

    GA4 Hantera övergång

Uppgradera din Analytics: Byt till Google Analytics 4 nu med vår professionella service!

Som experter på integritetsskyddande webbanalys erbjuder vi professionella tjänster för att hjälpa dig att migrera till den senaste versionen av Google Analytics. I den här artikeln ger vi dig en översikt över de viktigaste aspekterna av övergången till Google Analytics 4, samt tar upp den rättsliga efterlevnaden av GA4 och presenterar våra tjänster för dig.


Google Analytics är ett av världens mest välkända och använda verktyg för webbanalys. Med hjälp av det kan företag samla in värdefull information om sina webbplatsbesökare och deras beteende på webbplatsen. Den digitala världen har dock förändrats mycket under de senaste åren och kraven på dataskydd och datasäkerhet har också ökat. Google har därför utvecklat en ny version av Google Analytics, Google Analytics 4 (GA4), som uppfyller moderna krav.

GA4 erbjuder många fördelar jämfört med den gamla versionen av Google Analytics, Universal Analytics. Här är några av de viktigaste fördelarna:

  • Bättre kontroll över data:

GA4 ger dig bättre kontroll över vilka data som samlas in och hur de används.

  • Trendsättande funktioner:

GA4 erbjuder nya funktioner som gör att du kan få en mer heltäckande bild av dina webbplatsbesökares beteende.

  • Överensstämmelse med sekretess:

GA4 har utformats av Google med integritet i åtanke och erbjuder därför bättre efterlevnad av lagar och regler.

  • Förbättrad integration:

GA4 integreras sömlöst med andra Google-verktyg, vilket gör det enklare att analysera din marknadsföring och dina reklamaktiviteter


En av de viktigaste frågorna som företag har när det gäller GA4 är frågan om rättslig efterlevnad. Skyddet av personuppgifter är trots allt en viktig aspekt av dataskydd, och insamling och behandling av personuppgifter måste alltid ske i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Den goda nyheten är att Google Analytics 4 har utvecklats med dataskydd i åtanke. Verktyget erbjuder högre juridisk efterlevnad än den gamla versionen av Google Analytics, Universal Analytics. GA4 erbjuder t.ex. möjligheten att anonymisera användarnas IP-adresser innan de samlas in. Dessutom kan användardata raderas när de inte längre behövs. Dessutom finns det många inställningar och alternativ som du kan använda för att kontrollera insamlingen och behandlingen av personuppgifter.

Det finns emellertid också några viktiga aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa att användningen av GA4 är förenlig med gällande lagstiftning. Det handlar till exempel om att inhämta användarens samtycke till användning av cookies och annan spårningsteknik. Dessutom måste du se till att du har en integritetspolicy som ger tydlig och begriplig information om vilka personuppgifter som samlas in, hur de används och hur länge de lagras. Du bör också se till att du bara använder uppgifterna för de ändamål för vilka du har fått användarnas samtycke.

Dessutom måste du se till att du följer alla andra tillämpliga lagar och förordningar som reglerar skyddet av personuppgifter, t.ex. GDPR. Om du är osäker på om din användning av GA4 är förenlig med gällande lagstiftning rekommenderar vi att du rådfrågar en dataskyddsexpert.
Google Analytics 4: Vår tjänst hjälper B2B-företag att byta till den senaste versionen

Vi erbjuder professionella tjänster som hjälper dig att göra övergången till GA4 och se till att du får ut mesta möjliga av verktygets nya funktioner och fördelar.

Här är några av våra viktigaste tjänster:

Utbildningar och workshops

Vi erbjuder utbildning och workshops för att ge dig och ditt team de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda GA4 effektivt.

Individuell rådgivning

Vi erbjuder individuell rådgivning för att hjälpa dig att optimera din användning av GA4 och se till att du får ut mesta möjliga av verktyget.

Konvertering till GA4

Vi hjälper dig med den smidiga övergången till GA4, inklusive konfigurering och integrering av verktyget på din webbplats.

Överensstämmelse med dataskydd

Vi hjälper dig att implementera dataskyddsbestämmelser för att säkerställa att din användning av GA4 är förenlig med gällande lagstiftning.


Slutsats

Att byta till Google Analytics 4 är ett viktigt steg för att säkerställa att du kan analysera dina webbplatsbesökare och deras beteende på webbplatsen på ett sätt som är förenligt med den personliga integriteten. GA4 erbjuder många fördelar jämfört med den gamla versionen av Google Analytics, inklusive bättre efterlevnad av sekretess och framåtblickande funktioner.

Men det finns också några viktiga aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa att användningen av GA4 är förenlig med gällande lagstiftning. Vi erbjuder professionella tjänster som hjälper dig att göra övergången till GA4 och se till att du får ut mesta möjliga av verktygets nya funktioner och fördelar.