Please enter a search term:

 • Magento byrå

  Öka din framgång på nätet med skräddarsydda Magento e-handelslösningar för B2B-företag.

  Använd expertis nu!

Magento e-handelslösningar för B2B-företag


I dagens digitala värld är e-handelslösningar avgörande för B2B-företagens framgång. En kraftfull och flexibel plattform kan göra hela skillnaden. Som en erfaren digital byrå stöder vi dig i din digitala omvandling och erbjuder omfattande tjänster kring Magento e-handelssystem. Vår expertis sträcker sig från rådgivning och planering till implementering, optimering och support. I den här artikeln presenterar vi våra kompetenser och tjänster inom Magento-området.


 • Skalbarhet

Magento växer med ditt företag och anpassar sig flexibelt till dina krav.

 • Flexibilitet

Den öppna källkodsstrukturen möjliggör individuella anpassningar och tillägg för dina specifika behov.

 • B2B-specifika funktioner

Magento erbjuder funktioner som individuell prissättning, snabbbeställning och kundgodkännande som är viktiga för B2B-företag.

 • Integration

Magento integreras sömlöst med befintliga ERP-, CRM- och PIM-system, vilket säkerställer smidig dataöverföring.


Vårt erbjudande omfattar alla aspekter av Magentos e-handelslösning, från strategiutveckling till teknisk implementering. Våra tjänster omfattar:

 • Rådgivning och strategi

Vi analyserar dina affärskrav och hjälper dig att välja rätt Magento-lösning för ditt B2B-företag.

 • Design och användarupplevelse

Vårt team av UX-designers utvecklar engagerande och användarvänliga onlinebutiker som är skräddarsydda för dina kunder.

 • Tekniskt genomförande

Våra Magento-utvecklare implementerar dina krav tekniskt och ser till att din onlinebutik fungerar smidigt.

 • Integration

Vi integrerar Magento sömlöst i ditt befintliga IT-landskap för att säkerställa optimal dataöverföring och processhantering.

 • Utbildning och support

Vi erbjuder omfattande utbildning för ditt team för att säkerställa en framgångsrik användning av Magento. Dessutom finns vi vid din sida med support och underhåll.


Vår projektmetod bygger på beprövade metoder och processer för att säkerställa en framgångsrik implementering av din Magento e-handelslösning:

 • Kick-off workshop

I en gemensam workshop identifierar vi era affärskrav och definierar projektmålen.

 • Projektplanering

Baserat på resultaten från workshopen skapar vi en detaljerad projektplan som innehåller alla faser, milstolpar och resurser.

 • Agil utveckling

Vi arbetar enligt agila metoder för att säkerställa kontinuerlig förbättring och snabb anpassning till era behov. Vi fokuserar på korta utvecklingscykler och nära kommunikation med er.

 • Kvalitetssäkring

Vi lägger stor vikt vid kvalitetssäkring i varje steg av utvecklingen. Våra experter testar alla funktioner för att säkerställa att din webbshop fungerar felfritt.

 • Driftsättning och go-live

Vi hjälper dig att framgångsrikt driftsätta din Magento-webbshop, inklusive migrering av data och integration i ditt befintliga systemlandskap.

 • Support efter lansering

Efter go-live fortsätter vi att hjälpa dig med support, underhåll och kontinuerlig optimering för att säkerställa att ditt e-handelsprojekt blir framgångsrikt


Vi är stolta över att redan ha hjälpt många B2B-företag med implementering och optimering av Magento e-handelslösningar. Här är några exempel på framgångsrika projekt:

 • Exempel 1

För ett internationellt verksamt B2B-företag utvecklade vi en flerspråkig webbshop som möjliggör individuell prissättning och kundgodkännande. Genom sömlös integration med ERP-systemet kunde vi avsevärt förbättra orderhantering och kundhantering.

 • Exempel 2

Ett medelstort B2B-företag drar nytta av vår expertis för att implementera en användarvänlig onlinebutik med optimerade produktkataloger och snabba beställningsfunktioner. Genom målinriktad CRO-optimering (conversion rate optimisation) kunde vi öka försäljningssiffrorna avsevärt.

 • Exempel 3

För en B2B-grossist utvecklade vi en Magento B2B-portal som ger säljpartner tillgång till specifika produktsortiment, individuella prislistor och orderhistorik. Genom att introducera portalen kunde vi förbättra beställningsprocessen och kundlojaliteten.

Magento erbjuder kraftfulla och flexibla e-handelslösningar som är särskilt anpassade till behoven hos B2B-företag. Som en erfaren digital byrå och konsult hjälper vi dig i alla faser av din digitala transformation, från strategisk planering till teknisk implementering och kontinuerlig optimering. Vårt omfattande utbud av tjänster och vår beprövade projektmetod säkerställer att din Magento-webbshop blir framgångsrik och att ditt företag kan överleva i den digitala världen.