Please enter a search term:

 • Akeneo

  Framgångsrik B2B e-handel med Akeneo PIM - Optimera din produktdatahantering och öka din affärsframgång!

Akeneo PIM e-handelslösningar för B2B-företag

I dagens digitala värld är produktinformation A och O för framgångsrika B2B-företag. Effektiv hantering och tillhandahållande av högkvalitativa produktdata är avgörande för e-handelns framgång. Vårt mål som digital byrå är att stödja ditt företag i dess digitala omvandling, och Akeneo PIM (Product Information Management) är kärnan i vår expertis.

Akeneo PIM är en flexibel och skalbar plattform som gör att du centralt kan hantera all produktinformation och sömlöst distribuera den över flera kanaler. Med vår omfattande erfarenhet av att implementera Akeneo PIM-lösningar för B2B-företag är vi den perfekta partnern för att hjälpa dig att optimera dina processer för hantering av produktdata.


 • Konsultation och strategiutveckling

Vi inleder varje projekt med en djupgående konsultation för att förstå era affärsbehov, mål och utmaningar. Baserat på detta utvecklar vi en skräddarsydd strategi för implementering av Akeneo PIM i din organisation. Vi analyserar era befintliga processer för hantering av produktdata och identifierar förbättringsområden för att säkerställa att Akeneo PIM-lösningen är optimalt anpassad till era behov.

 • Implementering och integration

Vårt team av erfarna teknikexperter är specialiserade på implementering av Akeneo PIM-lösningar i B2B-företag. Vi använder de senaste bästa metoderna och teknikerna för att säkerställa att din Akeneo PIM-installation fungerar smidigt och integreras sömlöst med ditt befintliga IT-landskap. Vi tar hand om alla aspekter av implementeringen, från datamigrering och modellering till konfigurering av arbetsflöden och användarbehörigheter.

 • Utbildning och support

Vi tillhandahåller omfattande utbildnings- och supporttjänster för att säkerställa att er personal är bekant med Akeneo PIM och kan använda systemet effektivt. Våra tjänster sträcker sig från personlig utbildning och webbseminarier till löpande support och underhåll för att hjälpa din organisation att få ut mesta möjliga av Akeneo PIM.

 • Optimering och vidareutveckling

Även efter implementeringen av Akeneo PIM finns vi där för dig för att kontinuerligt optimera din lösning och anpassa den till de föränderliga behoven i din verksamhet. Vi erbjuder regelbundna systemanalyser och optimeringar för att säkerställa att din Akeneo PIM-lösning alltid är uppdaterad och att ditt företag kan verka framgångsrikt inom e-handel.


 • Datamigrering och modellering

Ett viktigt steg i implementeringen av Akeneo PIM är migreringen av era befintliga produktdata till systemet. Vårt team hjälper dig att samla in, strukturera och konsolidera dina produktdata i en enhetlig och konsekvent databas. Vi analyserar era befintliga datakällor och skapar en skräddarsydd datamodell som är anpassad till era behov i en enhetlig och konsekvent databas. Vi analyserar era befintliga datakällor och skapar en skräddarsydd datamodell som är anpassad till era specifika krav. Detta möjliggör effektiv hantering och distribution av era produktdata över olika kanaler och plattformar.

 • Optimering av arbetsflöden och processer

Vi hjälper er att optimera era interna processer och arbetsflöden i samband med hantering och distribution av produktdata. Vi identifierar flaskhalsar och ineffektiva arbetsflöden och utvecklar skräddarsydda lösningar för att ta itu med dem. Med Akeneo PIM kan du se till att dina team samarbetar effektivt och att dina produktdata alltid är uppdaterade, konsekventa och av hög kvalitet.

 • Kanalhantering och utökning

Akeneo PIM stöder anslutning till ett brett utbud av e-handelsplattformar, marknadsplatser och marknadsföringsverktyg. Vi tar hand om integreringen av dessa kanaler i ditt Akeneo PIM-system och ser till att din produktdata distribueras sömlöst och konsekvent över alla kanaler. På så sätt kan du framgångsrikt utveckla din e-handelsverksamhet och öka din räckvidd.

 • Personalisering och kundinriktning

Med Akeneo PIM har du möjlighet att skapa personlig produktinformation för olika kundsegment och preferenser. Vi hjälper dig att utveckla riktade produktpresentationer och kampanjer för att engagera dina kunder mer effektivt och uppnå högre konverteringsgrad. Våra experter hjälper dig att dra full nytta av Akeneo PIM för att skapa en engagerande shoppingupplevelse för dina kunder.


 • Branschkunskap och erfarenhet

Med vår omfattande erfarenhet av att implementera Akeneo PIM-lösningar för B2B-företag inom en rad olika branscher är vi den perfekta partnern för att framgångsrikt leda ditt företag in i den digitala framtiden. Vårt team av experter har djupgående kunskaper om e-handel, datahantering och teknik, vilket gör att vi kan erbjuda dig effektiva och framtidssäkrade lösningar.

 • Individuella lösningar och support

Varje företag har unika behov och utmaningar när det gäller hantering av produktdata. Vi tar oss tid att förstå dina specifika behov och utvecklar skräddarsydda lösningar som är optimalt anpassade till ditt företag. Vi lägger stor vikt vid personlig support och nära samarbete med våra kunder för att säkerställa bästa möjliga service.

 • Hållbar framgång och vidareutveckling

Vårt mål är inte bara att hjälpa ditt företag att implementera Akeneo PIM, utan också att ge långsiktigt stöd för att optimera och vidareutveckla din lösning. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa ditt system till marknadens och dina kunders föränderliga behov. Med vår hjälp kan du se till att din Akeneo PIM-lösning alltid är uppdaterad och att ditt företag får hållbara framgångar inom e-handel.

 • Fokus på kvalitet och kundnöjdhet

Kvaliteten på vårt arbete och våra kunders tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Vi förlitar oss på beprövade metoder, tekniker och processer för att förse dig med förstklassiga lösningar och tjänster. Våra kunder värdesätter vår expertis, pålitlighet och fokus på resultat som stödjer deras e-handelsframgångar.

Digital transformation är avgörande för B2B-företag inom e-handel. För att lyckas måste företagen hantera sina produktdata effektivt och göra dem tillgängliga i olika kanaler. Akeneo PIM erbjuder en kraftfull och flexibel lösning för hantering av produktinformation som uppfyller exakt dessa krav.

Som digital byrå med lång erfarenhet av att implementera Akeneo PIM-lösningar för B2B-företag är vi den perfekta partnern för att stödja dig i din digitala omvandling. Våra kompetenser sträcker sig från rådgivning och strategiutveckling till implementering, integration, utbildning, support och optimering.

Med vårt fokus på skräddarsydda lösningar, kvalitet och kundnöjdhet är vi fast beslutna att framgångsrikt leda ditt företag in i den digitala framtiden. Läs mer om våra Akeneo PIM-tjänster och hur vi kan hjälpa dig att optimera dina processer för hantering av produktdata och öka din e-handelsframgång.