Please enter a search term:

 • PIM - Produktsökare

  Utnyttja kraften i ett effektivt PIM-system i Neos CMS. Optimera din produktinformation, förbättra sökningen och säkerställ konsekventa och uppdaterade data på alla plattformar.

PIM - Produktsökare

I digitaliseringens tidevarv är effektiv hantering och distribution av produktinformation avgörande för B2B-företagens framgång. Användningen av ett PIM-system i kombination med Neos CMS kan erbjuda ett betydande mervärde i detta sammanhang. Ett PIM-system gör det möjligt för företag att lagra och hantera all relevant information om en produkt på en central plats. Det kan handla om tekniska data, priser, produktbeskrivningar, bilder och många andra typer av information.

Integrationen av PIM i Neos CMS erbjuder många fördelar. Här är de viktigaste funktionerna:

 • Centraliserad datahantering

Med PIM i Neos CMS kan du lagra och hantera all din produktinformation på ett och samma ställe. Det gör att ditt team snabbt och effektivt kan komma åt och uppdatera all information de behöver.

 • Effektiv uppdatering av data

Med ett PIM-system kan du snabbt och enkelt göra ändringar i produktinformationen. Dessa ändringar kan sedan automatiskt uppdateras på alla relevanta plattformar och kanaler.

 • Konsekvent produktinformation

Genom att lagra produktinformation centralt säkerställer PIM i Neos CMS att all produktinformation är konsekvent och uppdaterad, oavsett var den visas.

 • Optimerad produktsökning

Med ett PIM-system kan du implementera kraftfulla sökfunktioner som hjälper dina kunder att hitta exakt vad de letar efter. Du kan använda funktioner som filter, kategorier och taggar för att göra det lättare att hitta produkter.

 • Skalbarhet

Ett PIM-system är mycket skalbart och kan växa med ditt företag. Du kan enkelt lägga till nya produkter och uppdatera eller ta bort gamla utan att systemets prestanda påverkas.

Tjänster för Neos CMS PIM Product Finder

 • Integration av PIM-system

Vi hjälper dig att integrera ett PIM-system i ditt Neos CMS för att optimera hanteringen av din produktinformation.

 • Hantering av produktdata

Våra experter hjälper dig att hantera din produktinformation effektivt och hålla den uppdaterad.

 • Optimerad produktsökning

Vi implementerar kraftfulla sökfunktioner i ditt PIM-system för att göra det lättare för dina kunder att hitta produkter.

 • Skalbara PIM-lösningar

Vi erbjuder skalbara PIM-lösningar som kan växa med din verksamhet. Oavsett om du vill lägga till nya produkter eller uppdatera gamla, håller vår lösning jämna steg.

 • Konsekvent produktinformation

Med vår PIM-lösning i Neos CMS ser vi till att din produktinformation är konsekvent och uppdaterad, oavsett var den visas.