Please enter a search term:

 • Plattform för digitala upplevelser

  Neos CMS som DXP: Utnyttja kraften i Digital Experience Platform för att skapa sömlösa och personliga kundupplevelser.

Plattform för digitala upplevelser - DXP

Det digitala landskapet har utvecklats från ren innehållshantering till en mer omfattande digital upplevelse. Neos CMS erbjuder en Digital Experience Platform (DXP) som går långt utöver funktionerna i ett klassiskt Content Management System (CMS). Neos DXP är utformat för att leverera personliga och konsekventa kundupplevelser över alla kontaktpunkter genom att integrera en mängd olika tekniker och funktioner.

De fem viktigaste funktionerna i Neos CMS som DXP

 • Integration

Neos DXP integrerar sömlöst en mängd olika system och tekniker för att säkerställa en konsekvent kundupplevelse.

 • Personlig anpassning

Neos DXP gör det möjligt för företag att skapa personliga upplevelser för sina kunder genom att analysera och utnyttja kunddata.

 • Stöd för flera språk

Med Neos DXP kan företag skapa och hantera innehåll på flera språk för att nå en global publik.

 • Skalbarhet

Neos DXP är mycket skalbart och kan anpassas till en organisations tillväxt och förändringar.

 • Överensstämmelse med standarder och säkerhet

Neos DXP följer gemensamma branschstandarder och säkerställer att kundernas data och information är säker.

I dagens digitala landskap är det avgörande att leverera personliga och konsekventa kundupplevelser. Företagen letar därför efter lösningar som kan gå längre än innehållshantering och integrera ett brett spektrum av funktioner och tekniker. Det är här Neos CMS kommer in i bilden som Digital Experience Platform (DXP).

Neos DXP går långt utöver funktionerna i ett traditionellt CMS. Den gör det möjligt för företag att skapa personliga kundupplevelser genom att sömlöst integrera en mängd olika system och tekniker. Detta inkluderar allt från innehållshantering och e-handel till personalisering, sociala medier, automatiserad marknadsföring med mera.

Med Neos DXP:s funktioner för personalisering kan företag få djupgående insikter om kundernas beteende och preferenser. Denna information kan sedan användas för att skapa skräddarsydda upplevelser baserade på varje kunds individuella behov och preferenser.

En annan viktig egenskap hos Neos DXP är dess flerspråkiga stöd. Företag kan skapa och hantera innehåll på flera språk för att nå en global publik. Neos DXP är dessutom mycket skalbart och kan anpassas till ett företags tillväxt och förändringar.

Neos DXP följer dessutom gemensamma branschstandarder och ser till att kundernas data och information är säker. Detta uppnås genom en rad säkerhetsfunktioner, inklusive stöd för HTTPS, kryptering av känsliga data och efterlevnad av dataskyddslagar.

Neos DXP är inte bara ett kraftfullt verktyg för att skapa och hantera innehåll, utan också en plattform som hjälper företag att leverera övertygande digitala upplevelser till sina kunder. Genom att kombinera innehållshantering, personalisering, integration, flerspråkigt stöd och skalbarhet ger Neos DXP företag möjlighet att öka kundengagemanget, driva intäkter och sticka ut i det digitala landskapet.

Neos CMS DXP-tjänster

 • Integration av system och teknik

Skapa en sömlös och konsekvent kundupplevelse genom att integrera system och teknik med Neos DXP.

 • Personliga kundupplevelser

Använd kunddata för att skapa personliga och unika upplevelser som ökar kundlojaliteten.

 • Hantering av flerspråkigt innehåll

Nå ut till en global publik genom att skapa och hantera innehåll på flera språk med Neos DXP.

 • Skalbara lösningar

Anpassa dig till tillväxten och förändringarna i ditt företag med den mycket skalbara Neos DXP.

 • Överensstämmelse med standarder och säkerhet

Garantera säkerheten för dina kunders data och information genom att följa branschstandarder och säkerhetsfunktioner i Neos DXP.

Plattform för digitala upplevelser - DXP

Använd Neos som en plattform för digitala upplevelser för att skapa och hantera digitala upplevelser för dina kunder, anställda och partners.

Genom att använda Neos som DXP kan du leverera en sömlös, personlig och konsekvent digital upplevelse i flera kanaler.