Please enter a search term:

 • Proxy Scraper - Effektiv hantering av fullmakter

  Proxy Scraper är ett mångsidigt verktyg som kan hitta och testa tusentals proxyservrar på några minuter för anonym surfning!

Automatisera ditt proxyarbete med GSA Proxy Scraper

Proxy Scraper är en programvara som snabbt och tillförlitligt kan samla in och testa tusentals proxies. Detta verktyg kan förse dig med ett obegränsat antal proxies för dina dagliga uppgifter, och dessa proxies kan erhållas gratis från många tusentals källor.

Några funktioner i programvaran inkluderar:

 • Intern proxyserver: Programmet fungerar som sin egen proxyserver och använder automatiskt alla nya proxies som det hittar baserat på dina filter.
 • Automatisk sökning och testning av proxies: Du kan ställa in att sökning och testning av dina proxies ska vara tidsbaserad. Programvaran har ett inbyggt skriptspråk som gör att du kan programmera ditt eget testscenario och köra tester för alla proxies som hittas.
 • Enkel export av proxies: Du kan exportera dina proxies i valfritt format och till valfri plats. Du kan definiera vad som ska exporteras (t.ex. specifika regioner, proxytyper) eller hur (t.ex. endast nya proxys eller alla).
 • Filtrering av oönskade proxies: Med programmet kan du ta bort proxies från specifika regioner eller med misstänkta IP-adresser, och endast få Google-kompatibla proxies eller helt anonyma proxies. Du kan definiera vilken typ av proxies du behöver genom att använda programvarans inställningar.
 • Website Ranking: GSA Proxy Scraper är inte bara ett program för att hitta proxies, utan innehåller också många användbara verktyg som Metric Scanner, som gör att du enkelt kan kontrollera SEO-mätvärdena för en URL.
 • Google PR Emulator: Du kan emulera den inställda Google PageRank med vårt lättanvända verktyg och därmed använda dina gamla SEO-verktyg igen.
 • Parsing av sökmotorer: Med ett integrerat verktyg kan du parsa alla sökmotorer på Internet. Du kan också lägga till dina egna sökmotorer. Spåra positionen för ett nyckelord med din webbplats.
 • HTTP Toolkit: Med HTTP Toolkit kan du skicka fördefinierade paket till webbplatser och därmed automatisera uppgifter, till exempel.
 • Portskanner: Programvaran har en inbyggd skanner som hjälper dig att hitta de bästa och mest stabila proxyservrarna som bara du känner till och som inte är offentligt listade på Internet. Bra IP-intervall kan föreslås för dig baserat på tidigare hittade data.