Please enter a search term:

Ü60

Som digital byrå är vi medvetna om att äldre människor spelar en viktig roll i vårt samhälle och har värdefull erfarenhet och kompetens. Vi tror att personer över 60 år och äldre personer före pensionsåldern fortfarande har mycket att erbjuda och därför erbjuder olika möjligheter till samarbete.

Vi tror att äldre människor har en mängd erfarenheter och färdigheter som är mycket värdefulla i arbetslivet. Vi erbjuder olika möjligheter till samarbete inom områden som marknadsföring, design, utveckling och projektledning. Våra äldre medarbetare arbetar sida vid sida med våra erfarna medarbetare och har möjlighet att få värdefull erfarenhet inom den digitala branschen.

En annan fördel med att arbeta med äldre personer på vårt företag är möjligheten att dra nytta av deras erfarenhet och kunskap. Vi är medvetna om att äldre medarbetare har en mängd erfarenheter och kunskaper som yngre medarbetare kanske inte har. Vi tror att arbete med äldre medarbetare kan bidra till att berika arbetsmiljön och ge värdefulla insikter.

Vi erbjuder också våra äldre medarbetare flexibla arbetstider så att de kan balansera sitt arbete med andra åtaganden. Vi är medvetna om att äldre medarbetare kan ha andra åtaganden, som att ta hand om barnbarn eller ta hand om familjemedlemmar. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som uppfyller våra medarbetares individuella behov.

Vi är också stolta över att kunna erbjuda våra äldre medarbetare skälig ersättning. Vi anser att värdefullt arbete ska belönas på lämpligt sätt och erbjuder därför våra äldre medarbetare skälig ersättning.

Vår webbplats är utformad för att visa dig att vi tror på äldre medarbetares värdefulla kunskaper och erfarenheter och för att ge dem möjlighet att fortsätta göra värdefullt arbete i den digitala branschen. Vi tror att arbete med äldre medarbetare kan hjälpa dig att få värdefulla insikter och kunskaper och skapa en berikande arbetsmiljö. Om du är intresserad av att arbeta med oss är du välkommen att läsa mer om våra möjligheter och bli en del av vårt team.