Please enter a search term:

Conny Rochlitz

Position
CFO
På mprofi sedan
2011
Conny Rochlitz

Conny är vår högt kvalificerade och erfarna Chief Financial Officer (CFO) och spelar en avgörande roll i den strategiska ledningen av vårt företag. Hennes främsta ansvar är att övervaka och hantera alla finansiella aktiviteter, inklusive finansiell planering, riskhantering och redovisning.

I sin roll som CFO leder Connyutvecklingen och genomförandet av finansiella strategier med fokus på hållbar tillväxt och lönsamhet. Hon har ett nära samarbete med alla chefer för att säkerställa verksamhetens finansiella stabilitet och samtidigt utveckla innovativa lösningar för att förbättra det finansiella resultatet.

Conny ansvarar för att hantera kassaflödet och säkerställa att företaget har tillräcklig likviditet för att uppnå sina kort- och långsiktiga mål. Hon analyserar finansiella data och rapporter för att kunna fatta välgrundade beslut om investeringar, budgetering och kostnadsbesparingar.

Som expert på riskhantering identifierar Conny potentiella finansiella risker och utvecklar processer för att minska dessa risker och skydda företaget från negativa effekter. Hon ansvarar också för efterlevnaden av lagar och regler på det finansiella området och ser till att vårt företag alltid agerar öppet och ansvarsfullt.


Detta är mina kompetenser:


Produktkunskap:


Teknologier som jag arbetar med: